Bổ sung hơn 900 tỷ đồng ngân sách trung ương cho metro Cát Linh - Hà Đông

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh tăng hơn 911 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (phần thực hiện dự án) của Bộ Giao thông vận tải.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, quyết định điều chỉnh tăng hơn 911 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (phần thực hiện dự án) của Bộ Giao thông vận tải. Trong đó, bao gồm khoảng 223,14 tỷ đồng vốn trong nước và 687,9 tỷ đồng vốn nước ngoài.

 Một nhà ga trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. (Ảnh: Kiều Anh).

Về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải căn cứ kế hoạch, danh mục và mức vốn ngân sách được điều chỉnh ở trên thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn, chi tiết danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho dự án theo quy định.

Bộ này cũng chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu báo cáo việc thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/1/2023.

Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40 ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có liên quan.

Về dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (phần thực hiện dự án), sau khi điều chỉnh bổ sung, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của dự án là gần 2.315 tỷ đồng.

chọn
Một dự án gần 3.000 tỷ sắp thi công trong quý II, mang đến quỹ đất công nghiệp 75 ha cho vùng ven Hà Nội
Dự kiến trong quý II tới, CCN Đồng Than tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên sẽ bắt đầu thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Từ vị trí dự án này di chuyển đến địa phận Hà Nội chỉ mất hơn 10 km.