Vận hành thử đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội ở tốc độ tối đa 80 km/h

Ngày 6/12/2021, dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội tiến hành chạy thử các đoàn tàu ở chế độ vận hành tự động, với tốc độ tối đa theo thiết kế là 80km/h.

Lộ trình chạy thử từ ga S1 (Nhổn) chạy đến ga S8 (Cầu Giấy) rồi quay ngược lại, với khoảng cách từ S1 đến S8 dài 8,5 km. Việc chạy thử là để kiểm tra hoạt động của đoàn tàu, tính đồng bộ giữa hệ thống thông tin, tín hiệu của tàu và hệ thống điều khiển. Đây là bước quan trọng trong quy trình kiểm tra đoàn tàu ở trạng thái động, phục vụ kiểm tra nghiệm thu chạy thử và đánh giá độc lập về an toàn vận hành đoàn tàu. 

Vận hành thử đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội ở tốc độ tối đa 80 km/h - Ảnh 1.

Đoàn tàu xuất phát tại ga S1 (Nhổn).

Vận hành thử đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội ở tốc độ tối đa 80 km/h - Ảnh 2.

Việc chạy thử là để kiểm tra hoạt động của đoàn tàu, tính đồng bộ giữa hệ thống thông tin, tín hiệu của tàu và hệ thống điều khiển.

Vận hành thử đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội ở tốc độ tối đa 80 km/h - Ảnh 3.

Các đoàn tàu sẽ chạy với tốc độ 80 km/h trên chính tuyến, từ ga S1 đến ga S8 (Nhổn - Cầu Giấy, khoảng 8,5 km) để kiểm tra sự hoạt động của đoàn tàu.

Vận hành thử đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội ở tốc độ tối đa 80 km/h - Ảnh 4.

Đoàn tàu Nhổn - Ga Hà Nội chạy qua nút giao thông ngã tư Cầu Giấy - Láng.

Vận hành thử đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội ở tốc độ tối đa 80 km/h - Ảnh 5.

Tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km, gồm 8,5 km đi trên cao và 4 km đi ngầm.

chọn