Vị trí ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội đáng chú ý nhất.
 - Ảnh 1.

Nghĩa Tân là một phường thuộc quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Phường Nghĩa Tân có diện tích 0,57 km2. (Nguồn ảnh: Google).

1. Tuyến đường nối Tôn Quang Phiệt với Hoàng Quốc Việt

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Nghĩa Tân đáng chú ý có tuyến đường nối Tôn Quang Phiệt với Hoàng Quốc Việt dài khoảng 658m. Teo qui hoạch, tuyến có điểm đầu ở nút giao Tôn Quang Phiệt - ngõ 115 Trần Cung. Điểm cuối tuyến đường này gần trùng với ngõ 222 Hoàng Quốc Việt.

 - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường nối Tôn Quang Phiệt với Hoàng Quốc Việt. (Nguồn ảnh: Google).

 - Ảnh 3.

Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Tôn Quang Phiệt đoạn nút giao với ngõ 115 Trần Cung.

 - Ảnh 4.

Từ Tôn Quang Phiệt, tuyến đường này hướng thằng về Hoàng Quốc Việt.

 - Ảnh 5.

Tuyến chạy gần song song với đường nội bộ của các trường đại học tại đây.

 - Ảnh 6.

Điểm cuối tuyến gần trùng với ngõ 222 Hoàng Quốc Việt.

2. Đường nối tuyến đường mục 1 với Trần Cung

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Nghĩa Tân đáng chú ý có tuyến đường nối đường mục 1 với Trần Cung dài khoảng 300m. Tuyến đường này có điểm đầu trùng với ngõ 79 Trần Cung và nối thẳng sang đường ở mục 1 đoạn trường Học viện Kỹ thuật Quân sự.

 - Ảnh 7.

Sơ đồ đường (màu xanh) nối đường ở mục 1 với Trần Cung. (Nguồn ảnh: Google).

 - Ảnh 8.

Tuyến đường này có điểm đầu trùng với ngõ 79 Trần Cung.

 - Ảnh 9.

Tuyến đường đi bên hông Viên Khoa học Công nghệ Xây dựng.

 - Ảnh 10.

Tuyến kết thúc ở nút giao với đường tại mục 1, gần Học viện Kỹ thuật Quân sự.

3. Đường từ cuối ngõ 81 Trần Cung thông ra Hoàng Quốc Việt

 Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Nghĩa Tân đáng chú ý có tuyến đường từ cuối ngõ 81 Trần Cung thông ra đường Hoàng Quốc Việt dài khoảng 361m. Tuyến có điểm đầu ở đoạn cuối ngõ 81 Trần Cung.

Tuyến đi thẳng và giao với đường ở mục 2 sau đó chạy trùng với ngõ 210 Hoàng Quốc Việt.

 - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường từ cuối ngõ 81 Trần Cung (màu đen) thông ra Hoàng Quốc Việt. (Nguồn ảnh: Google).

 - Ảnh 12.

Tuyến có điểm đầu ở cuối ngõ 81 Trần Cung, tuyến đi phía sau Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.

 - Ảnh 13.

Điểm cuối tuyến trùng với ngõ 210 Hoàng Quốc Việt.

 

chọn