Vietinbank báo lãi năm 2019 đến 11.500 tỉ đồng, gần gấp đôi năm ngoái

Lợi nhuận riêng lẻ của Vietinbank năm 2019 ước gần 11.500 tỉ đồng, tăng 83% so với năm 2018. Năm ngoái, nhà băng này lãi khoảng 6.834 tỉ đồng.

Sau Vietcombank, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) cũng vừa công bố hoạt động kinh doanh năm 2019.

Lãnh đạo Vietinbank cho biết năm 2019, kết quả kinh doanh của ngân hàng vượt các mục tiêu đã đặt ra hồi đầu năm.

Năm 2019, dù việc tăng vốn điều lệ chưa thực hiện được theo kế hoạch, nhưng ngân hàng đã chủ động điều chỉnh tốc độ tăng trưởng và tốc độ cải thiện hiệu quả cao hơn 5 lần tốc độ tăng trưởng quy mô.

Vietinbank báo lãi năm 2019 gần gấp đôi năm ngoái, đạt 11.500 tỉ đồng - Ảnh 1.

Vietinbank báo lãi năm 2019 gần gấp đôi năm ngoái, đạt 11.500 tỉ đồng. (Ảnh: Vietinbank).

Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng đến 43% so với năm 2018, tỉ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu. 

Một chỉ tiêu quan trong nhà băng này đề cập là tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, dưới 1,2%. Năm 2018, tỉ lệ nợ xấu đến cuối năm là 1,59%. 

Đáng chú ý, lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 của Vietinbank đạt gần 11.500 tỉ đồng, tăng 83% so với năm 2018. Nếu so với kế hoạch đặt ra hồi đầu năm, lãi riêng lẻ của ngân hàng tăng hơn 26%.

Lãnh đạo Vietinbank cho biết năm 2019, ngân hàng đã tập trung thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lí nợ xấu giai đoạn 2016-2020. 

Đây cũng là năm đánh dấu việc ngân hàng chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh từ dựa vào tăng trưởng quy mô là chính, sang cải thiện chất lượng dịch vụ, và phát triển hiệu quả, trên cơ sở nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ.

Nhờ đó, cơ cấu khách hàng cũng chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng các phân khúc có hiệu quả sinh lời cao, như bán lẻ và SMEs. 

Năm 2019, Vietinbank cũng đã đáp ứng toàn diện các yêu cầu theo tiêu chuẩn Basel II về cơ cấu quản trị, quy trình, quy định kiểm soát nội bộ, hệ thống công nghệ thông tin.

Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2020 vừa diễn ra đầu năm nay, - Chủ tịch HĐQT VietinBank - ông Lê Đức Thọ, đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành nhanh chóng hoàn tất việc sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lí, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, để các NHTM nhà nước và VietinBank kịp tăng vốn, đáp ứng chuẩn mực Basel II về tỉ lệ an toàn vốn.

Ông Thọ cũng đề xuất Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng vốn mới cho Vietinbank, để mở rộng khả năng tăng trưởng kinh doanh, phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước.

Trước Vietinbank, một "ông lớn" khác trong nhóm Big 4 ngân hàng là Vietcombank cũng ước tính lợi nhuận đạt được trong năm kinh doanh 2019 với con số kỉ lục. Nhà băng này đã về đích lợi nhuận tỉ USD trước một năm so với mục tiêu đề ra.

chọn