Viglacera báo lãi hợp nhất 11 tháng vượt 27% kế hoạch năm

Lũy kế 11 tháng đầu năm, Viglacera ghi nhận lợi nhuận hợp nhất vượt 27% kế hoạch năm, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2021. Viglacera cho biết sẽ tập trung giảm công nợ, giảm tồn kho và đẩy mạnh tiêu thụ cuối năm nay.

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã chứng khoán: VGC) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, theo đó, lũy kế 11 tháng đầu năm nay, Viglacera ghi nhận lợi nhuận hợp nhất vượt 27% kế hoạch năm, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận công ty mẹ vượt 32%.

Năm nay, Viglacera đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.700 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 1.200 tỷ đồng. Theo BCTC quý III/2022, lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty báo lãi trước thuế 2.049 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ, vượt 21% kế hoạch năm. 

Nói thêm về tình hình kinh doanh của Viglacera, quý III/2022 công ty đạt doanh thu thuần 3.212 tỷ đồng, lãi sau thuế 265 tỷ đồng, lần lượt tăng 46% và 27% so với cùng kỳ. 

Trong đó, theo Viglacera, lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp (KCN) đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng lợi nhuận trong quý.

Lũy kế 3 quý kinh doanh, công ty đạt doanh thu thuần 11.313 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu thuần là từ dịch vụ cho thuê bất động sản, hạ tầng KCN 2.759 tỷ đồng, bên cạnh đó, công ty cũng thu 1.012 tỷ đồng từ bán hàng hóa bất động sản và doanh thu từ bán gạch ốp lát, sản phẩm kính, gương,...

Biên lợi nhuận gộp tăng từ 26% cùng kỳ lên 31%, lợi nhuận gộp cũng tăng 77% lên 3.525 tỷ đồng. 

Về dòng tiền của doanh nghiệp, nhờ dòng tiền từ lợi nhuận, trong 9 tháng, công ty đã tăng các khoản phải thu, tăng hàng tồn kho, giảm các khoản phải trả và duy trì dòng tiền kinh doanh dương hơn 1.966 tỷ đồng. 

Mặt khác, dòng tiền tài chính âm 297 tỷ đồng, dòng tiền đầu tư cũng âm 1.917 tỷ đồng, chủ yếu do khoản chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản khác. Do đó, dòng tiền thuần của Viglacera âm hơn 248 tỷ đồng. 

Về kế hoạch hoạt động sắp tới, Viglacera cho biết, trong tháng 12, toàn công ty sẽ tập trung giải pháp giảm công nợ, giảm tồn kho và đẩy mạnh tiêu thụ. Xây dựng các phương án dừng lò bảo dưỡng tại các nhà máy sản xuất trong thời gian nghỉ Tết.

Lãnh đạo công ty cũng yêu cầu các đơn vị cần tập trung bám sát các biến động thị trường để chủ động các phương án kinh doanh; ổn định hệ thống; rà soát hàng tồn kho và công nợ; công tác xuất khẩu tập trung tìm hiểu, mở rộng thị trường Mỹ, Châu Âu,...

chọn
Luật Đất đai mới có khiến BĐS công nghiệp gặp khó?
VARS nhận định, thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam đang đối diện với một số thách thức nhất định, trong đó có rủi ro đầu tư khi chi phí đất đai và xây dựng tăng cao, nhất là chi phi tạo lập quỹ đất khi Luật Đất đai mới chính thức hiệu lực.