Vinaconex lãi nghìn tỷ năm 2022 nhờ doanh thu tài chính cao gấp đôi

Năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của Vinaconex lần lượt tăng 50% và 36% so với năm trước, đạt 8.629 tỷ đồng và 1.127 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tài chính cao gấp 2 lần cùng kỳ, lãi sau thuế của công ty đạt 1.049 tỷ đồng, tăng 102%.

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 1.929 tỷ đồng, giảm 10% so với quý IV/2021. Lợi nhuận gộp tăng 55%, đạt 376 tỷ đồng, do giá vốn giảm 18% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính giảm 65% xuống mức 78 tỷ đồng, lỗ từ công ty liên doanh, liên kết hơn 9 tỷ đồng, cùng kỳ lão 21 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chi phí đều tăng, qua đó, lợi nhuận sau thuế giảm 54% so với cùng kỳ, đạt 80 tỷ đồng.

KQKD năm 2022 của Vinaconex. Nguồn: Quỳnh Anh tổng hợp vừ BCTC.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Vinaconex hơn 8.629 tỷ đồng, tăng 50% so với năm trước, trong đó doanh thu hoạt động xây lắp tăng 70% (5.992 tỷ đồng), doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản tăng gấp 11,4 lần (609 tỷ đồng). Lãi gộp đạt 1.127 tỷ đồng, tăng 36%.

Doanh thu tài chính tăng 106%, đạt 1.084 tỷ đồng, chủ yếu năm 2022 công ty ghi nhận thêm 663 tỷ đồng lãi từ đánh giá lại giá trị đầu tự tại Công ty Vinaconex – ITC. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1.049 tỷ đồng, tăng 102% so với năm 2021, tương ứng thực hiện được 75% kế hoạch đã đặt ra.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động của năm 2022 hơn 978 tỷ đồng, cùng kỳ gần 726 tỷ đồng. Trong năm, Vinaconex chi gần 2.065 tỷ đồng tăng hàng tồn kho, đồng thời giảm thu từ các khoản phải trả (844 tỷ đồng kỳ này so với 4.238 tỷ đồng trong kỳ trước). Qua đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 1.637 tỷ đồng, cùng kỳ dương 394 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng âm 1.365 tỷ đồng, do công ty chi hơn 10.623 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.

Mặt khác, công ty thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ hơn 8.305 tỷ đồng, do đó, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 1.941 tỷ đồng, cùng kỳ âm 6.075 tỷ đồng.

Kết quả, dòng tiền thuần trong kỳ âm gần 1.061 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 813 tỷ đồng.

Nói thêm về hoạt động tài chính của doanh nghiệp, trong kỳ, công ty đã thu 9.840 tỷ đồng từ đi vay. Tại thời điểm cuối quý IV, tổng nợ tài chính của Vinaconex hơn 12.223 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm và gấp 1,2 lần vốn chủ sở hữu.

Mặt khác, người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 64%, ghi nhận 2.379 tỷ đồng, chủ yếu do khoản trả trước của CTCP Đầu tư và Phát tiển Du lịch Vinaconex (công ty con) đã giảm đi 4.063 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tăng 31%, đạt 10.026 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản lợi ích cổ đông không kiểm soát tăng thêm 2.058 tỷ đồng. Theo đó, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp tăng 4,2%, đạt 32.285 tỷ đồng.

Về tài sản, tài sản dở dang dài hạn gần 7.936 tỷ đồng, cao gấp 3,9 lần giá trị đầu năm, phân bổ chủ yếu vào dự án Cái Giá Cát Bà, dự án thuỷ điện Đakba...

Nguồn: BCTC doanh nghiệp.

chọn
Vinhomes có thể khởi công dự án NOXH đầu tay bên Vịnh Cam Ranh trong quý II
Dự kiến trong quý II/2023, Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh sẽ bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Dự án này do Muối Cam Ranh - công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư với quy mô gần 88 ha.