Vinaconex thoái toàn bộ cổ phần tại Xây dựng Đà Nẵng

Vinaconex cho biết CTCP Xây dựng Đà Nẵng sẽ không còn là công ty con của tổng công ty từ ngày 10/5.

Hội đồng quản trị Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã: VCG) đã ban hành quyết định về việc tái cấu trúc phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xây dựng Đà Nẵng.

Theo đó, Vinaconex vừa bán ra toàn bộ 765.000 cổ phần tại CTCP Xây dựng Đà Nẵng.  Như vậy, kể từ ngày 10/5, CTCP Xây dựng Đà Nẵng không còn là công ty con của Vinaconex.

Tính đến ngày 31/3/2021, Vinaconex đang sở hữu 73,59% vốn tại CTCP Xây dựng Đà Nẵng. Doanh nghiệp có trụ sở tại số 320, đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng và hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp, xây dựng nhà các loại. 

Kết thúc quý I, Vinaconex sở hữu 25 công ty con và dự kiến giảm xuống còn 24 sau khi thoái sạch vốn tại Xây dựng Đà Nẵng.

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, doanh thu thuần của công ty đạt mức 952 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt mức 345 tỷ đồng, tăng 439% so với cùng kỳ nhờ việc chuyển nhượng khoản vốn đầu tư tại một số công ty con.

Cũng trong quý I, Vinaconex đã chuyển nhượng 17,4 triệu cổ phần từ CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 73,24% xuống 38,24%. Bên cạnh đó, Vinaconex đã thoái toàn bộ 4,9 triệu cổ phần, tương ứng 70% vốn tại CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinaconex.

Về tình hình tài chính, tính đến cuối quý I, tổng tài sản của Vinaconex tăng 1.888 tỷ đồng lên 21.497 tỷ so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng đã giảm 42% còn 1.890 tỷ, bằng 8% tổng tài sản.

Tổng nợ đi vay của công ty ghi nhận hơn 4.574 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm, trong đó vay trái phiếu hơn 693 tỷ đồng. 

chọn