Vincom Retail lập qui hoạch chi tiết dự án hơn 3,7 ha ở Hưng Yên

Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại (TTTM) và Nhà phố tại địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm do Công ty CP Vincom Retail làm chủ đầu tư có diện tích nghiên cứu lập qui hoạch chi tiết xây dựng là 37.680,2 m2.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Tổ hợp Trung tâm thương mại (TTTM) và Nhà phố tại địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm do Công ty CP Vincom Retail làm chủ đầu tư.

Theo đó, tổng diện tích nghiên cứu lập qui hoạch chi tiết xây dựng là 37.680,2 m2 gồm hai khu đất. Khu đất số một có diện tích 35.260,4 m2 giáp khu dân cư và đường giao thông về phía đông bắc, phía đông nam và tây nam giáp đường giao thông, phía tây bắc giáp khu dân cư.

Khu đất số hai với diện tích 2.419,8 m2 có ranh giới giáp đường giao thông về phía đông bắc và đông nam, phía tây bắc giáp khu dân cư và phía tây nam giáp quốc lộ 5A.

Việc nghiên cứu khảo sát, lập qui hoạch TTTM và nhà ở thương mại nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm và nhà ở cho người dân trong khu vực lập dự án. Qui mô dân số trong khu vực qui hoạch dự kiến khoảng 600 người. Các chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật tính toán cụ thể trong quá trình lập qui hoạch được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Chủ đầu tư có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND TP Hưng Yên chỉ đạo đơn vị tư vấn tiến hành lập qui hoạch trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát kĩ thuật của khu vực và các dự án hiện có, đảm bảo kết nối đồng bộ về không gian kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kĩ thuật.

Đồng thời, lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong khu vực và hoàn thiện hồ sơ qui hoạch đảm bảo đúng yêu cầu về qui trình, qui cách lập đồ án qui hoạch xây dựng.

Trước đó, tháng 8/2019, Vincom Retail được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt nhiệm vụ lập qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Tổ hợp TTTM và nhà phố trên địa bàn phường Hiến Nam, TP Hưng Yên có qui mô gần 1,6 ha với lượng dân số dự kiến khoảng 300 người.

chọn
Dự kiến quy hoạch mới 5 cây cầu kết nối Đồng Nai - Bình Dương
5 cây cầu mới kết nối Đồng Nai - Bình Dương gồm cầu Hiếu Liêm 2; cầu Tân An - Lạc An; cầu Tân Hiền - Thường Tân; cầu Thạnh Hội 2 và cầu Tân Ba - Bửu Long.