Vingroup đặt mục tiêu thu 170.000 tỷ đồng năm 2021

Đối với mảng bất động sản trong năm 2021, Vingroup sẽ tiếp tục triển khai và bàn giao các đại đô thị, đẩy mạnh mô hình bán hàng đa kênh (trực tuyến và truyền thống), đồng thời phát triển kinh doanh thứ cấp.

CTCP Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 dự kiến diễn ra đầu tháng 6 tới đây. Hội đồng quản trị công ty sẽ trình đại hội thông qua kế hoạch doanh thu thuần 170.000 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế tương đương năm ngoái khoảng 4.500 tỷ đồng.

Chia sẻ thêm về hoạt động kinh doanh năm nay, Tập đoàn Vingroup sẽ đẩy mạnh các hoạt động nhằm củng cố ba trụ cột chính Công nghệ - Công nghiệp - Thương mại Dịch vụ.

Công ty dự kiến đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ ̣của mỗi ngành dọc. Trong lĩnh vực Công nghệ - Công nghiệp, VinFast dự kiến ra mắt năm mẫu xe máy điện và ba mẫu xe ô tô thông minh VF e34, VF35 và VF36. Các mẫu xe mới giúp VinFast tiếp tục giữ vững vị thế tại thị trường nội địa, đồng thời đưa VinFast ra thị trường quốc tế.

Đối với mảng thiết bị thông minh, VinSmart sẽ tập trung phát triển các sản phẩm IoT và tính năng Infotainment cho ô tô VinFast và hệ sinh thái thông minh (thành phố thông minh, nhà thông minh và dịch vụ thông minh).

Trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, Vinhomes tiếp tục triển khai và bàn giao các dự án dại đô thị, đẩy mạnh triển khai mô hình bán hàng đa kênh kết hợp giữa trực tuyến và truyền thống, đồng thời ra mắt hoạt động kinh doanh thứ cấp hỗ trợ người mua nhà.

Trong lĩnh vực bất động sản bán lẻ, Vincom Retail tiếp tuc̣ cung cấp ra thị trường gần 100.000 m2 diện tích sàn bán lẻ, nâng tổng diện tích mặt sàn bán lẻ trên toàn hệ thống lên 1,8 triệu m2, giữ vững vị thế số một về số lượng TTTM, thi ̣phần và chất lượng.

Với lĩnh vực du lịch - vui chơi giải trí, Vinpearl duy trì và phát triển thị trường nội địa, tập trung kênh bán hàng trực tuyến và kênh doanh nghiệp, đồng thời phát triển, mở rộng các thị trường trọng điểm nước ngoài, chuẩn bị đón cơ hội khi mở lại các đường bay quốc tế.

Về nguồn vốn và đầu tư, Vingroup triển khai nhiều hình thức huy động vốn trong và ngoài nước thông qua nhiều công cụ tài chính để phuc̣ vu ̣chiến lược kinh doanh ngắn, trung và dài hạn.

Trong quý I/2020, Vingroup đã ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 23.294 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước; LNST đạt 868 tỷ đồng, tăng 72%.

chọn