Vô số dự án 'treo', có nơi xuyên 2 thập kỉ gây bức xúc: Bộ Xây dựng nói gì?

Theo phản ánh, việc qui hoạch treo, qui hoạch kéo dài nhiều năm (có nơi qui hoạch trên 20 năm) chưa thực hiện đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Vô số dự án 'treo', có nơi xuyên 2 thập kỉ gây bức xúc: Bộ Xây dựng nói gì? - Ảnh 1.

Hàng trăm dự án “treo” làm khổ người dân (Ảnh minh hoạ)

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời cử tri TP HCM về vấn đề qui hoạch treo. Theo phản ánh của cử tri, việc qui hoạch treo, qui hoạch kéo dài nhiều năm (có nơi qui hoạch trên 20 năm) chưa thực hiện đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân nhiều khu vực của Thành phố.

Do vậy, cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng cần xem xét đến việc qui hoạch các công trình hạ tầng (cây xanh, công trình công cộng, hạ tầng khác,...) trong các đồ án qui hoạch đô thị. Các qui hoạch này chậm được thực hiện, không được điều chỉnh theo luật định đã ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Bộ Xây dựng có giải pháp gì để đảm bảo quyền lợi của người dân trong khu vực qui hoạch.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết tình trạng “qui hoạch treo” hay “dự án treo” do việc tổ chức thực hiện chậm hoặc không thực hiện qui hoạch đối với đất được qui hoạch công trình hạ tầng công cộng, cây xanh.

"Đây là hiện tượng không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực tới quyền lợi hợp pháp, cuộc sống người dân như cử tri đã nêu mà còn gây lãng phí tài nguyên, giảm hiệu quả, chất lượng của đô thị và gây bức xúc trong xã hội", Bộ Xây dựng cho hay.

Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 59 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 về thực hiện chính sách, pháp luật về qui hoạch, quản lí, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018, Bộ đã có báo cáo về vấn đề này.

Trong đó, Bộ Xây dựng đã xác định rõ các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục. Quốc hội cũng đã ban hành Nghị Quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về qui hoạch, quản lí, sử dụng đất đai tại đô thị

Liên quan đến vấn đề cử tri kiến nghị về việc Nhà nước cần có giải pháp để đảm bảo quyền lợi của người dân trong khu vực qui hoạch, Bộ Xây dựng cho biết các văn bản pháp luật hiện hành trong lĩnh vực xây dựng đã có quy định cụ thể.

Bộ Xây dựng khẳng định là Nhà nước phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân tại vùng bị qui hoạch treo, dự án treo.

Về giải pháp, Bộ Xây dựng cho biết sẽ đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách thu hút đầu tư (xã hội hóa) và đa dạng hóa hình thức đầu tư (BT, PPP...) cho việc đầu tư các công tình xã hội như công viên cây xanh, y tế, giáo dục và các công trình giao thông.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác qui hoạch xây dựng, quản lí phát triển theo đô thị theo qui hoạch được duyệt;

Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong công tác quản lí thực hiện qui hoạch để kịp thời phát hiện, xử lí các vi phạm như thu hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định; xử lí các cán bộ gây ách tắc làm thiệt hại cho nhà đầu tư, Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đồng thời Bộ Xây dựng cho biết chính quyền các địa phương cũng có trách nhiệm trong việc thực hiện rà soát qui hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ qui hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi.

Xây dựng kế hoạch thực hiện qui hoạch, công khai qui hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định; Lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị; Xây dựng chương trình đô thị, khu vực phát triển đô thị và kiểm soát chặt chẽ tốc độ, chất lượng phát triển đô thị. Đồng thời kịp thời xử lí các vi phạm trong việc thực hiện qui hoạch...

chọn