Vụ 'Cục có 3 lãnh đạo 1 nhân viên': Tổng cục Môi trường lên tiếng

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã thông tin về vụ việc Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường có 3 người lãnh đạo, 1 nhân viên.

Ngày 29/9, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có thông tin về việc báo chí phản ánh Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường có 3 người lãnh đạo, 1 nhân viên. Đây là cục mà phó Cục trưởng Nguyễn Xuân Quang vừa báo mất gần 400 triệu đồng trong đợt thanh tra 30 doanh nghiệp tại tỉnh Long An vừa qua.

Theo đó, Tổng cục Môi trường cho hay, Cc Kim soát hot đng bảo vệ môi trưng là đơn vị đưc thành lp từ năm 2014 trên cơ sở điu chuyn, sp xếp li tổ chc và con ngưi từ Thanh tra Tng cc Môi trưng trưc đây do có sự thay đổi trong quy định của Luật Thanh tra về tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

vu cuc co 3 lanh dao 1 nhan vien tong cuc moi truong len tieng
Danh sách nhân sự hiện nay của Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Ảnh chụp màn hình).

Theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ ban hành năm 2014, cơ cu tổ chc ca Cc có Văn phòng và 04 phòng chuyên môn. Tng số công chc và hp đng lao đng ca Cc là 25 ngưi, trong đó có 03 lãnh đo Cc, 13 lãnh đo cp Phòng, 06 chuyên viên và 03 hp đng lao đng.

Việc bố trí cán bộ là phù hợp với thực tế và quy định tại thời điểm đó. Trong quá trình sp xếp tổ chc b máy ca Cc Kim soát hot đng bo v môi trưng, đã có mt s cán b xin chuyn công tác.

Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ và Bộ TNMT có chủ trương tổ chức tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Vì vậy, để hoạt động hiệu quả hơn, cùng với các đơn vị khác trong Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường đã chủ động tiến hành tổ chức đánh giá toàn diện vic thc hin chc năng, nhim v và cơ cu t chc ca các đơn v trc thuc.

Đồng thời, tiến hành xây dng Đ án kin toàn t chc b máy ca Tng cc Môi trưng trình B trưng B Tài nguyên và Môi trưng. Đ án đã đưc các B, ngành góp ý, hin đang đưc B Ni v và B Tư pháp thm đnh trưc khi trình Thng Chính ph phê duyt.

Theo đề án này, s đu mi các Cc qun lý nhà nưc trc thuc Tng cc Môi trường (trong đó có Cc Kim soát hot đng bo v môi trưng) s gim t 07 Cc xung còn 04 Cc, chuyn đi mô hình t chc ca 03 Cc thành Vụ. D kiến sng đu mi cp phòng s gim bt 17 phòng, sng cán b lãnh đo cp phòng s gim 43 ngưi.

Vic sp xếp, b trí li cán b lãnh đo, qun lý ca Cc Kim soát hot đng bo v môi trưng nói riêng và Tổng cục Môi trường nói chung đang được chủ động thực hiện theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trước đó, theo báo chí phản ánh, danh dách nhân sự của Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) được công bố công khai, sau khi Cục trưởng Lương Duy Hanh bị cách chức vì liên quan đến sai phạm trong vụ Formosa, đơn vị này hiện có 3 Phó cục trưởng gồm ông Hoàng Văn Vy, ông Nguyễn Xuân Quang và bà Võ Thịnh Hiền.

Trong danh sách nhân sự này, có một số phòng không có nhân viên như Phòng Kiểm tra, Thanh tra môi trường có 4 người thì 100% làm lãnh đạo hoặc Phòng Hậu kiểm và Giám sát môi trường có 3 người thì tất cả đều làm Phó trưởng phòng.

vu cuc co 3 lanh dao 1 nhan vien tong cuc moi truong len tieng Vụ Cục phó bị mất gần 400 triệu: Hoãn thanh tra các doanh nghiệp tại Long An

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cho biết, ông Nguyễn Xuân Quang đã thông tin đoàn thanh tra sẽ hoãn ...

chọn