Xăng E5 ổn định giá 18.243 đồng/lít

Ngày 4/1, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.
xang e5 on dinh gia 18243 donglit
Xăng E5 vẫn ổn định giá.

Theo liên Bộ, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON92: 857 đồng/lít (kỳ trước 546 đồng/lít); xăng khoáng 0 đồng/lít (kỳ trước 523 đồng/lít); dầu diesel: 400 đồng/lít (kỳ trước 417 đồng/lít); dầu hỏa: 460 đồng/lít (kỳ trước 460 đồng/lít); dầu mazut: 150 đồng/kg (kỳ trước 80 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau: xăng E5 RON92: giữ ổn định giá; dầu diesel 0.05S: tăng 360 đồng/lít; dầu hỏa: tăng 495 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 235 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: xăng E5 RON92: không cao hơn 18.243 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15.529 đồng/lít; dầu hỏa: không cao hơn 14.112 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.617 đồng/kg.

Việc điều chỉnh giá xăng dầu này được áp dụng từ 15 giờ ngày4/1.

chọn