Xây dựng 47 có Phó Tổng Giám đốc mới

Ông Cao Thanh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch từ ngày 3/10.

CTCP Xây dựng 47 (mã chứng khoán: C47) công bố Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Cao Thanh Tuấn giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch của công ty kể từ ngày 3/10. Theo báo cáo của công ty, ông Cao Thanh Tuấn không nắm giữ cổ phiếu C47.

Như vậy, trong Ban điều hành C47 có 4 Phó Tổng Giám đốc gồm ông Nguyễn Hữu Hải, ông Đinh Tuấn Dương, ông Trần Đức Dương và ông Cao Thanh Tuấn.

Liên quan đến tình hình thay đổi nhân sự, trước đó, HĐQT công ty thống nhất bầu ông Lê Đông Lâm, Thành viên HĐQT giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay ông Tạ Nam Bình, kể từ ngày 5/7.

Về giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ công ty, Công ty TNHH VP Invest (liên quan đến ông Phạm Nam Phong, Chủ tịch HĐQT Xây dựng 47) đã mua 500.000 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 1,82%), tăng số lượng nắm giữ cổ phiếu từ 3,97 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 14,44%) lên 4,47 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 16,26%).

Ở chiều ngược lại, một công ty khác của ông Phạm Nam Phong, CTCP Vũ Phong Energy Group đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu C47 của CTCP Xây dựng 47, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 0%. 

 

chọn
‘Thị trường bất động sản 2023 sẽ chuyển biến khá thận trọng’
Một năm 2022 với nhiều khó khăn với thị trường bất động sản đang dần khép lại. Tuy nhiên, vẫn có những niềm tin về sự ổn định và thanh lọc cho ngành trong thời gian tới.