Thép Nam Kim bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới

Ông Nguyễn Minh Hùng được Thép Nam Kim bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Phụ trách kinh doanh nội địa kể từ ngày 1/10.

Mới đây, CTCP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh nội địa kể từ ngày 1/10. Theo công ty, ông Hùng không giữ chức vụ khác trong ban lãnh đạo, điều hành của công ty, cũng như không nắm giữ cổ phiếu NKG.

Liên quan đến tình hình nhân sự, gần đây, Nam Kim đã bổ nhiệm bà Nông Bích Hiện vào vị trí Trưởng Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 29/9. Công ty cũng thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, trực thuộc HĐQT, cơ cấu gồm một Trưởng Ban và các thành viên trong Ban (số lượng do HĐQT quyết định phù hợp với thực tế hoạt động kiểm toán nội bộ của công ty từng giai đoạn).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần ghi nhận gần 14.374,4 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp đạt 1.850,4 tỷ đồng, giảm 3,4% do giá vốn tăng cao, chi phí bán hàng hơn 837,2 tỷ đồng, tăng 100,7% so với cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận sau thuế đạt 708,3 tỷ đồng, giảm 39,27%.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản Nam Kim ghi nhận hơn 16.258 tỷ đồng, chiếm 51,9% là hàng tồn kho (đạt 8.439 tỷ đồng), chủ yếu là thành phẩm (hơn 4.529 tỷ đồng), một phần hàng tồn kho luân chuyển của công ty đã được dùng để làm tài sản thế chấp cho các khoản vay từ ngân hàng, trong đó, các khoản vay ngắn hạn hơn 4.843 tỷ đồng.

 

chọn
‘Thị trường bất động sản 2023 sẽ chuyển biến khá thận trọng’
Một năm 2022 với nhiều khó khăn với thị trường bất động sản đang dần khép lại. Tuy nhiên, vẫn có những niềm tin về sự ổn định và thanh lọc cho ngành trong thời gian tới.