Tracodi bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

HĐQT Tracodi vừa thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Thiện Phương Đông kể từ ngày 3/10, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hiểu thay thế vị trí của ông Đông trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 3/10 đến ngày 31/3/2023.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, mã chứng khoán: TCD) vừa thông qua thông qua việc tiếp nhận đơn đề nghị thôi đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của bà Lê Thị Mai Loan, kể từ ngày 1/10 với lý do để bà Loan tập trung thực hiện nhiệm vụ mới.

Cùng với đó, HĐQT công ty cũng thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Thiện Phương Đông kể từ ngày 3/10.Theo công ty, việc miễn nhiệm trên nhằm để ông Đông tập trung thực hiện nhiệm vụ mới theo chỉ đạo điều động từ công ty mẹ.

Sau khi miễn nhiệm ông Đông, công ty đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hiểu thay thay thế trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 3/10 đến ngày 31/3/2023. 

Bên cạnh đó, Tracodi cũng bổ nhiệm ông Hiểu giữ chức danh người đại diện theo pháp luật công ty, thời gian có hiệu lực là kể từ ngày được Sở kế hoạch và Đầu tư TP HCM chấp thuận hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Liên quan đến tình hình nhân sự của công ty, trước đó, tại ngày 16/9, công ty cũng đã thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư Hạ tầng công ty đối với ông Đặng Ngọc Sáng kể từ ngày 1/10.

Ngày 15/7, công ty cũng đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hương đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản lý Định mức và Giám sát của công ty trong thời gian một năm kể từ ngày 15/7 - 14/7/2023.

Như vậy, sau điều chỉnh, bên cạnh Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Hiểu mới được bổ nhiệm, ban điều hành của Tracodi còn 5 Phó Tổng Giám đốc là ông Thân Thế Hanh, ông nguyễn Đức Thái, ông Phạm Thanh Sơn, ông Nguyễn Văn Bắc và bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

Về tình hình hoạt động của công ty, ngày 21/9, HĐQT công ty đã thông qua nghị quyết dừng triển khai phương án phát hành lô trái phiếu với tổng giá trị huy động dự kiến là 990 tỷ đồng mà công ty công bố ngày 16/9 vừa qua. 

Theo Tradico, nguyên nhân dừng phát hành là do phương án này chưa phù hợp với Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. 

Bên cạnh đó, tình hình thị trường vốn trong quý IV tới đây có nhiều sự thay đổi, công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh. 

chọn