10 dự án bất động sản gần 3 tỷ USD đang tìm chủ ở Đắk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành danh mục 22 dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022, trong đó có 10 dự án bất động sản thương mại đáng chú ý với tổng mức đầu tư gần 67.000 tỷ đồng.

 

chọn