4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm

Có 4 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm - Ảnh 1.

Địa giới phường Phúc Diễn nằm hai bên đường 32, đây là nơi đặt trụ sở quận Bắc Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường Hoàng Quốc Việt kéo dài

 Đường Hoàng Quốc Việt kéo dài qua địa bàn phường Phúc Diễn dài khoảng 1,6km nối từ đoạn trường ĐH Tài nguyên Môi trường đến đường CN1 (Cụm công nghiệm vừa và nhỏ Từ Liêm).

Tuyến đường này cũng sẽ đi qua khu vực hiện đang là Trung tâm văn hóa quận Bắc Từ Liêm.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm - Ảnh 2.

Sơ đồ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đi qua địa bàn phường Phúc Diễn. (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm - Ảnh 3.

Đoạn tuyến bắt đầu từ ĐH Tài Nguyên Môi trường hướng về đường 32.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm - Ảnh 4.

Tuyến đi qua khu vực gần với Trung tâm văn hóa quận Bắc Từ Liêm.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm - Ảnh 5.

Đoạn tuyến đi bên hông trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai sau đó giao cắt với đường 32 đoạn nút giao Văn Tiến Dũng và kéo dài thêm một đoạn đến Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm.

2. Đường nối ngõ 291 Phú Diễn với Văn Tiến Dũng

 Đoạn tuyến này dài khoảng 800m nối ngõ 291 Phú Diễn với đường Văn Tiến Dũng đoạn qua Viện dưỡng lão Nhân Ái. 

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường ngối ngõ 291 đường Phú Diễn đến đường Văn Tiến Dũng. (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm - Ảnh 7.

Tuyến đường nối từ ngõ 291 đường Phú Diễn tới Văn Tiến Dũng đoạn gần Viện dưỡng lão Nhân Ái, Cục Viễn thám Quốc gia.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm - Ảnh 8.

Khu vực tuyến đường này đi qua theo qui hoạch chủ yếu là cánh đồng của người dân.

3. Đường nối QL32 với Phương Canh

Đường nối QL32 với Phương Canh dài khoảng 500m thuộc địa bàn phường Phúc Diễn. Đây thực tế là đoạn tuyến thuộc tuyến đường nối Phạm Văn Đồng đến đường 70 theo qui hoạch đi qua KĐT TP Giao lưu.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường nối QL32 với Phương Canh. (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm - Ảnh 10.

Đoạn tuyến trên thực tế chạy gần song song với đường tàu.

4. Đường nối Văn Tiến Dũng với Trịnh Văn Bô

Đường nối Văn Tiến Dũng với Trịnh Văn Bộ đi qua địa bàn phường Phúc Diễn dài khoảng 500m. Tuyến có điểm đầu ở nút giao Văn Tiến Dũng - QL32. Điểm cuối ở đường Trịnh Văn Bô đoạn trường Cao đẳng thực hành FPT.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm - Ảnh 11.

Sơ đồ đường nối Văn Tiến Dũng với Trịnh Văn Bô. (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm - Ảnh 12.

Đoạn tuyến nhìn trên thực tế.