Ấn định các mốc thời gian triển khai 12 dự án cao tốc Bắc - Nam

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vừa ký văn bản chỉ đạo các Ban quản lý dự án 2, 6, 7, 85, đường Hồ Chí Minh, Thăng Long và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc tổ chức triển khai các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các Ban quản lý dự án rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao làm chủ đầu tư các dự án thành phần.

Trên cơ sở hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, các Ban quản lý dự án chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng theo quy định; hoàn thiện các thủ tục liên quan, bàn giao cho các chủ đầu tư tiểu dự án thành phần giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Đồng thời, phối hợp với các địa phương triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đến ngày 30/11/2022 bàn giao 70% diện tích giải phóng mặt bằng cho dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu, xây dựng kế hoạch vốn để triển khai giải phóng mặt bằng, báo cáo Bộ  GTVT trước ngày 25/7/2022", Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo.

Riêng với Ban Quản lý dự án 6, Bộ GTVT yêu cầu đơn vị này chủ trì, thống nhất với các Ban quản lý dự án khối lượng khảo sát đã thực hiện, chuẩn xác lại khối lượng khảo sát bước khảo sát bước thiết kế kỹ thuật đảm bảo đầy đủ số liệu phục vụ thiết kế theo đúng quy định; thống nhất khối lượng các hạng mục cần tận dụng; phương án khảo sát mỏ vật liệu xây dựng đảm bảo đầy đủ số liệu lập thiết kế kỹ thuật, dự toán; tính toán chi phí thiết kế bước thiết kế kỹ thuật.

Nhằm đáp ứng tiến độ phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán các dự án thành phần hoàn thành trước ngày 10/12/2022, khởi công trước ngày 31/12/2022 theo Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ, Bộ  GTVT cũng ấn định hàng loạt mốc thời gian các Ban quản lý dự án cần thực hiện.

Cụ thể, hoàn thành công tác phê duyệt đề cương nhiệm vụ trước ngày 22/7/2022. Thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, tư vấn thẩm tra, hoàn thành trước ngày 25/7/2022.

Lập kế hoạch triển khai chi tiết công tác khảo sát hiện trường (địa hình, địa chất, thủy văn), thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình, lập dự toán, trình thẩm định, phê duyệt... đảm bảo tính khả thi và đáp ứng tiến độ yêu cầu, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 25/7/2022.

Các Ban quản lý dự án cũng phải khẩn trương rà soát hồ sơ khảo sát mỏ vật liệu xây dựng và bãi đổ thải đã thực hiện bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, làm việc với các địa phương (nếu cần) để thống nhất các mỏ vật liệu, các vị trí đổ thải vật liệu, các tuyến đường công vụ phục vụ thi công, đảm bảo đủ cho nhu cầu dự án.

Thống nhất với các địa phương về vị trí, quy mô các trạm dừng nghỉ trên tuyến; xác định các thủ tục cần thiết đối với hồ sơ mỏ vật liệu xây dựng, bãi đổ thải làm cơ sở triển khai thực hiện.

Tiếp tục làm việc với các địa phương để công bố giá vật liệu xây dựng đến chân công trình cho từng gói thầu/dự án thành phần và chỉ số giá xây dựng hàng tháng áp dụng cho dự án", Bộ GTVT yêu cầu.

Trên cơ sở định hướng một số nguyên tắc, giải pháp thiết kế lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được chấp thuận, Bộ GTVT cũng yêu cầu các Ban quản lý dự án rà soát giải pháp thiết kế bước thiết kế kỹ thuật đối với các hạng mục công trình trên tuyến như cầu, hầm, cống thoát nước, gia cố mái dốc ta luy, hệ thống an toàn giao thông...đảm bảo tính thống nhất chung cho cả dự án.

Theo quyết định vừa được Bộ GTVT phê duyệt, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ được đầu tư với tổng chiều dài 723,7 km tuyến chính.

Dự án gồm các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị (260,9 km), Quảng Ngãi - Nha Trang (352,06 km) và Cần Thơ - Cà Mau (110,9 km). Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 146.985 tỷ đồng.

chọn
Nhiều khu công nghiệp đang xây dựng dọc tuyến đường nối hai cao tốc qua tỉnh Hưng Yên
Tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình qua tỉnh Hưng Yên đang có nhiều khu công nghiệp khởi công, xây dựng hạ tầng.