Bắc Giang: Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng mở rộng, huyện Tân Yên đến năm 2035

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng mở rộng và vùng phụ cận, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5000). Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.400ha.

Bắc Giang: Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng mở rộng, huyện Tân Yên đến năm 2035 - Ảnh 1.

Hạ tầng khu đô thị thị trấn Cao Thượng (huyện Tân Yên) (Ảnh: BGP/Nguyễn An).

Theo đó, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ thị trấn Cao Thượng và xã Cao Thượng, 7 thôn của xã Cao Xá (gồm các thôn: Vàng, Hậu, Tiền, Lòi, Chợ, Thượng, Hạ), thôn Văn Miếu của xã Việt Lập và thôn Chiềng của xã Liên Sơn.

Ranh giới nghiên cứu như sau: Phía Bắc giáp xã Phúc Hoà và xã Liên Sơn; phía Nam giáp xã Việt Lập và xã Liên Chung; phía Tây giáp xã Cao Xá; phía Đông giáp xã Hợp Đức.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.400ha. Trong đó: Thị trấn Cao Thượng 257,63ha; xã Cao Thượng 686,36ha; 7 thôn của xã Cao Xá 274,01ha; thôn Văn Miếu của xã Việt Lập 105,40ha và thôn Chiềng của xã Liên Sơn 76,6ha.

Diện tích sáp nhập đơn vị hành chính gồm thị trấn Cao Thượng và xã Cao Thượng là 943,99ha. Diện tích quy hoạch mở rộng các vùng phụ cận (gồm 7 thôn của xã Cao Xá, thôn Văn Miếu của xã Việt Lập và thôn Chiềng của xã Liên Sơn) là 456,01ha.

Sau điều chỉnh, đây sẽ là trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị, văn hóa, du lịch, dịch vụ, thương mại, dịch vụ công - nông nghiệp của huyện. Quy mô dân số hiện trạng năm 2018 là 18.534 người; dự báo đến năm 2025 khoảng 22.500 người, đến năm 2035 khoảng 35.000 người...


chọn