Bắc Giang: Công khai các qui hoạch, dự án nhằm ngăn chặn đầu cơ, thổi giá bất động sản

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, các cơ quan chức năng của tỉnh này sẽ phải công khai các qui hoạch, dự án nhằm bảo đảm minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn đầu cơ, thổi giá bất động sản.

UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác quản để đảm bảo ổn định thị trường bất động sản. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai các biện pháp cần thiết để ổn định thị trường bất động sản.

2_gzrm

Ảnh minh hoạ: Báo Đầu tư.

Các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang cũng được yêu cầu kịp thời thông tin cho các cơ quan, tổ chức, người dân nắm rõ về chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, phát triển nhà ở; tổ chức công bố, công khai các qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đầu tư phát triển hạ tầng; các dự án bất động sản đã được phê duyệt; các dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư đủ điều kiện huy động vốn theo qui định.

Viêc này nhằm bảo đảm minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn các hiện tượng lừa đảo, đầu cơ thổi giá bất động sản để thu lợi bất chính. 

Còn Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang được yêu cầu khẩn trương xây dựng và hoàn thành việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo qui định của Chính phủ. 

Đồng thời cơ quan này cũng được giao phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kiểm tra và xử nghiêm các chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô bán nền trái qui định pháp luật, các tổ chức, cá nhân đưa thông tin về qui hoạch, thông tin về dự án và giá bất động sản sai sự thật để trục lợi trên địa bàn… 

Cùng đó, UBND các huyện, thành phố được chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu rà soát, điều chỉnh các đồ án qui hoạch xây dựng theo định kì; khẩn trương tổ chức lập chương trình phát triển đô thị và hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị cho từng đô thị trên địa bàn; xây dựng lộ trình kế hoạch phát triển đô thị và nhà ở 5 năm và hằng năm.

Các cơ quan này cũng được yêu cầu công bố công khai thông tin về qui hoạch, kế hoạch và tiến độ thực hiện các dự án; các thông tin về điều kiện kinh doanh, chuyển nhượng các dự án. 

Đối với qui hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp mới, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu phải dành quĩ đất cho phát triển nhà ở cao tầng và các khu chức năng, thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, dịch vụ, bãi đỗ xe... theo đúng qui định

Ngoài ra, các cơ quan địa phương của Bắc Giang còn phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn; trường hợp phát hiện vi phạm thì xử nghiêm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử theo qui định

Theo văn bản của UBND tỉnh Bắc Giang, các địa phương của tỉnh còn có nhiệm vụ yêu cầu chủ đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn có trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo qui định. Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

chọn