Bắc Giang: Sẽ đấu giá 65 lô đất tại Khu dân cư mới xã Cảnh Thuỵ - Tư Mại, khởi điểm từ 14 triệu đồng/m2

Ngày 30/8, UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại dự án Hạ tầng Khu dân cư mới xã Cảnh Thuỵ - Tư Mại, huyện Yên Dũng.

Theo Quyết định, Bắc Giang phê duyệt khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 65 lô đất với tổng diện tích 6.229 m2 tại dự án Hạ tầng Khu dân cư mới xã Cảnh Thuỵ - Tư Mại, huyện Yên Dũng. Tổng thu tiền sử dụng đất các lô theo giá khởi điểm là hơn 103,91 tỷ đồng.

Giá khởi điểm này có hiệu lực thi hành trong 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định và UBND huyện Yên Dũng có trách nhiệm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở các lô đất trên theo đúng quy định pháp luật. 

Cụ thể, các lô đất này có diện tích 90 m2 - 205,5 m2/lô với giá khởi điểm 14 - 18 triệu đồng/m2. Đối với một số lô đất có một mặt đường, một mặt thoáng hoặc hai mặt đường, giá khởi điểm sẽ nhân với hệ số 1,1.