Bắc Ninh sắp đấu 6 gói thầu dự án đường song hành vành đai 4 gần 2.700 tỷ đồng

Bắc Ninh cho biết sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu số 14 (trị giá 816,6 tỷ đồng), gói thầu số 15 (trị giá 587,8 tỷ đồng), gói thầu số 16 (trị giá 1.259 tỷ đồng) và các gói thầu số 25 - 27 của dự án đường song hành vành đai 4 với tổng giá trị gần 2.700 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn thuộc dự án thành phần 2.3 là xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận tỉnh Bắc Ninh của dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội.

Theo đó, chủ đầu tư của dự án là Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh, các gói thầu trong dự án này gồm có gói thầu xây lắp, tư vấn phục vụ công tác lựa chọn nhà thầu kèm theo (từ gói số 14 - 18 với tổng số tiền là 2.664 tỷ đồng); gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị và gói thầu tư vấn phục vụ công tác lựa chọn nhà thầu kèm theo (từ gói số 19 - 21 với tổng số tiền là 18,5 tỷ đồng).

Bên cạnh đó còn có các gói thầu như tư vấn kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi  tư vấn phục vụ công tác lựa chọn nhà thầu kèm theo (từ gói số 22 - 24, với tổng số tiền là 1,5 tỷ đồng); các gói thầu bảo hiểm công trình (từ gói số 25 - 29 với tổng số tiền là 8,7 tỷ đồng) và gói tư vấn quan trắc, giám sát môi trường trong quá trình thi công (từ gói số 30 - 33 với tổng số tiền là 2 tỷ đồng).

UBND tỉnh cho biết thêm, nguồn vốn thực hiện dự án là từ ngân sách tỉnh Bắc Ninh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. 

Về hình thức lựa chọn nhà thầu, các gói thầu số 14 (trị giá 816,6 tỷ đồng), gói thầu số 15 (trị giá 587,8 tỷ đồng), gói thầu số 16 (trị giá 1.259 tỷ đồng), gói thầu số 25 (trị giá 2,5 tỷ đồng), gói thầu số 26 (trị giá 1,8 tỷ đồng và gói thầu số 27 (trị giá 4,4 tỷ đồng) sẽ được đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng; các gói thầu 17, 19, 22, 30 sẽ được chỉ định thầu theo quy trình thông thường và các gói thầu còn lại sẽ được chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

Đường song hành Vành đai 4. (Ảnh: Bắc Ninh gov).

Nói thêm về dự án vành đai 4, tuyến vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội dài khoảng 113 km, chia thành 7 dự án thành phần. Công trình được chuẩn bị đầu tư, thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Thực hiện hình thức thu phí tự động không dừng trong khai thác, vận hành.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 85.813 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 41.860 tỷ đồng, giai đoạn 2026 - 2030 là 14.506 tỷ đồng. Đầu tháng 4 vừa qua, lãnh đạo TP Hà Nội đã ra quyết định bố trí thêm 3.840 tỷ đồng vốn đầu tư công cho dự án này. 

Trong đó, đường song hành (đường đô thị) qua địa phận tỉnh Bắc Ninh, thuộc đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội dài khoảng 30,6 km, tổng mức đầu tư gần 2.800 tỷ đồng.

chọn
Hình ảnh vành đai 4 qua Hà Đông, Hà Nội đang xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn đi qua quận Hà Đông có chiều dài khoảng 5,5 km, với tổng diện tích đất phải GPMB là 68,16 ha, thuộc địa bàn 4 phường Phú Lãm, Phú Lương, Đồng Mai, Yên Nghĩa.