Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Giang Thành được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Giang Thành.

Huyện Giang Thành nằm ở phía tây bắc tỉnh Kiên Giang. Có diện tích khoảng 407,44 km2. Đây là một huyện biên giới của tỉnh Kiên Giang. Vị trí địa lý của huyện Giang Thành như sau: Phía đông giáp huyện Hòn Đất và huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; phía tây và phía bắc giáp Campuchia; phía nam giáp thành phố Hà Tiên và huyện Kiên Lương. Đường biên giới dài 42,8 km.

Quy hoạch giao thông huyện Giang Thành được xác định tại quyết định số 2770/QĐ-UBND Quyết định về quy hoạch giao thông nông thôn huyện Giang Thành giai đoạn 2020, định hướng tới năm 2030. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Về mục tiêu quy hoạch, thiết lập quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ và liên hoàn trong tương lai, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ an ninh quốc phòng. Góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững. Kết nối với mạng lưới quốc lộ và đường tỉnh, nâng cao hiệu quả khai thác của hệ thống giao thông nông thôn. Bảo đảm thông suốt đến các xã và cơ bản có đường ô tô đến trung tâm xã. Từng bước nâng cao chất lượng đường nông thôn; có cơ chế, chính sách đảm bảo duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Làm căn cứ để thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp và phát triển các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện, làm cơ sở trong công tác quản lý và lập kế hoạch đầu tư toàn bộ hoặc từng phần hệ thống giao thông.

Về quy hoạch phát triển hệ thống đường bộ, hệ thống đường tỉnh trong phạm vi nghiên cứu của quy hoạch này sẽ bao gồm các tuyến hiện hữu được nâng cấp cải tạo để đạt cấp theo quy hoạch, các tuyến đường tỉnh mở mới và một số tuyến chuyển cấp quy hoạch. Đối với các tuyến đường tỉnh dự kiến: Được hình thành trên cơ sở nâng cấp từ các tuyến đường huyện, đường xã hiện hữu kết hợp việc mở mới hoàn toàn một vài đoạn tuyến. 

Hệ thống đường huyện bao gồm tất cả các tuyến đường trên địa bàn được công bố theo Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Các tuyến đường xã có chức năng kết nối các khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp ra đường huyện. Các tuyến này phục vụ cho việc vận chuyển, đi lại và sinh hoạt hàng ngày của người dân tại các làng, xã, thôn ấp. Quy mô cấp đường quy hoạch căn cứ theo Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định về quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Về quy hoạch hệ thống bến bãi: Trên địa bàn huyện có bến xe khách rộng 5.797 m2 nằm ở xã Tân Khánh Hòa. Đến sau năm 2020 sẽ nâng cấp bến xe đạt tiêu chuẩn bến xe loại III. Hệ thống bến thủy nội địa: Đến năm 2015 xem xét cấp phép hoạt động cho các bến hiện hữu đang hoạt động không phép trên cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động bến thủy nội địa, quy định hiện hành của Nhà nước. Đình chỉ chấm dứt các hoạt động của bến tự phát không giấy phép và có biện pháp xử lý nghiêm ngặt để tránh tình trạng bến không phép tự do mở bến.

Dưới đây là quy hoạch giao thông huyện Giang Thành thể hiện trên bản đồ quy hoạch đến năm 2020 của huyện Giang Thành:

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 1.

Huyện Giang Thành thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch giao thông huyện Giang Thành thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Giang Thành năm 2020.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 4.

Quy hoạch giao thông huyện Giang Thành thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Kiên Giang đến năm 2025.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 5.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch giao thông.

 - Xem chi tiết quy hoạch giao thông huyện Giang Thành theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Giang Thành TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch giao thông huyện Giang Thành TẠI ĐÂY.

chọn