Bản đồ quy hoạch giao thông phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai được xác định theo bản đồ quy hoạch giao thông Phân khu H2-4 của TP Hà Nội.

Trên địa bàn phường Thanh Trì hiện nay có nhiều tuyến giao thông lớn như: Nguyễn Khoái, Cầu Thanh Trì…

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Thanh Trì sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, đường sắt đô thị, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường...

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch Hà Nội

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội - Ảnh 1.

Phường Thanh Trì trên bản đồ Google vệ tinh.

Về quy hoạch, phường Thanh Trì nằm trong hai quy hoạch phân khu của Hà Nội, gồm: Phân khu H2-4 và Phân khu hai bên sông Hồng. Quy hoạch Phân khu H2-4 được phê duyệt năm 2015 còn Phân khu hai bên sông Hồng đang được lập quy hoạch, chưa được phê duyệt.

Chính vì vậy, quy hoạch giao thông phường Thanh Trì cũng được xác định theo quy hoạch giao thông Phân khu H2-4 nói trên.

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Thanh Trì phần thuộc quy hoạch Phân khu H2-4.

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Thanh Trì phần thuộc Phân khu H2-4: Xem và tải về bản gốc TẠI ĐÂY