Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu được thể hiện trong bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Tân Châu đến năm 2030.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch tỉnh Tây Ninh

Tân Châu là một huyện thuộc tỉnh Tây Ninh. Tân Châu là một huyện nằm ở phía đông bắc tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích của huyện là 1.103,20 km².

Huyện Tân Châu có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước; phía tây giáp huyện Tân Biên; phía nam giáp thành phố Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu; phía bắc giáp Vương quốc Campuchia.

Huyện Tân Châu có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tân Châu (huyện lỵ) và 11 xã: Suối Dây, Suối Ngô, Tân Đông, Tân Hà, Tân Hiệp, Tân Hòa, Tân Hội, Tân Hưng, Tân Phú, Tân Thành, Thạnh Đông.

Về quy hoạch, ngày 27/12/2021, UBND tỉnh Tây Ninh Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND Phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Huyện Tân Châu là một thị xã thuộc tỉnh Tây Ninh, vậy nên, quy hoạch huyện Tân Châu được thể hiện trong bản đồ quy hoạch xây dựng tỉnh Tây Ninh.

Theo định hướng phát triển khôn gian vùng, huyện Tân Châu thuộc vùng phát triển kinh tế phía bắc, với hạt nhân là khu phát triển kinh tế cửa khẩu Xa Mát.

Chùm đô thị Dương Minh Châu - Tân Châu: Chức năng là đô thị du lịch sinh thái, là trung tâm dịch vụ du lịch, thương mại của vùng và khu vực; hồ Dầu Tiếng, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng bảo vệ đầu nguồn.

Điểm dân cư nông thôn gắn với vùng khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng; vùng sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, các chợ, đầu mối giao thông, dân cư nông thôn dân tộc truyền thống kết hợp làm du lịch, các vùng kinh tế quốc phòng, đồn, trạm biên phòng.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Huyện Tân Châu thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu đến năm 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 3.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

- Xem chi tiết Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Tân Châu đến năm 2030 TẠI ĐÂY.