Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Quy hoạch sử dụng đất phường Thuận An được thể hiện trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Thốt Nốt.

Phường Thuận An thuộc địa bàn quận Thốt Nốt. Phường có diện tích 7,77 km².

Phường Thuận An có vị trí địa lý: Phía đông giáp sông Hậu; phía tây giáp phường Vĩnh Trinh; phía nam giáp phường Thạnh Lộc; phía bắc giáp phường TP Long Xuyên.

Về quy hoạch, UBND TP Cần Thơ chính thức phê duyệt quyết định số 1452/QĐ-UBND về đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 quận Thốt Nốt đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050.

Nội dung quy hoạch được duyệt nêu rõ, quận Thốt Nốt được quy hoạch thành khu đô thị trung tâm công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản và công nghiệp phụ trợ; phát triển du lịch sinh thái cảnh quan trên sông Hậu, các khu ở sinh thái gắn với nông nghiệp đô thị; trung tâm thương mại - dịch vụ của thành phố và cấp vùng; trung tâm kho vận cấp vùng.

Quy hoạch sử dụng đất phường Thuận An được thể hiện trong bản đồ kế hoạch sử dụng quận Thốt Nốt.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất phường Thuận An thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Thốt Nốt:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt - Ảnh 1.

Phường Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Thuận An thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Thốt Nốt.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Thốt Nốt.

 - Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Thuận An trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Thốt Nốt TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Thuận An TẠI ĐÂY.