Đất có quy hoạch ở phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Phường Thuận An thuộc địa bàn quận Thốt Nốt. Phường có diện tích 7,77 km².

Phường Thuận An có vị trí địa lý: Phía đông giáp sông Hậu; phía tây giáp phường Vĩnh Bình; phía nam giáp phường Thốt Nốt; phía bắc giáp phường Thới Thuận.

Về quy hoạch, UBND TP Cần Thơ chính thức phê duyệt quyết định số 1452/QĐ-UBND về đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 quận Thốt Nốt đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050.

Nội dung quy hoạch được duyệt nêu rõ, quận Thốt Nốt được quy hoạch thành khu đô thị trung tâm công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản và công nghiệp phụ trợ; phát triển du lịch sinh thái cảnh quan trên sông Hậu, các khu ở sinh thái gắn với nông nghiệp đô thị; trung tâm thương mại - dịch vụ của thành phố và cấp vùng; trung tâm kho vận cấp vùng.

Phường Thuận An đã và đang hình thành nhiều dự án bất động sản.

Trên địa bàn phường này hiện có nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở phường Thuận An là khu đất sát sông Hậu. Điểm đầu ở đoạn sát Công ty TNHH sản xuất thương mại Huy Việt Tây Đô, điểm cuối ở đoạn gần NPP Hamaco Thốt Nốt. Khu đất có chiều dài khoảng 120 m, đây là khu đất quy hoạch thành đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Dưới đây là ví dụ khu đất dính quy hoạch ở phường Thuận An thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất:

Đất có quy hoạch ở phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Phường Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh

Đất có quy hoạch ở phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ - Ảnh 2.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Thốt Nốt, khu vực phường Thuận An. Khu đất khoanh đỏ chính là khu đất thuộc diện có quy hoạch do có chức năng sử dụng là khu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Nguồn bản đồ: Sở Quy hoạch & Kiến trúc TP Cần Thơ).

Đất có quy hoạch ở phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Thốt Nốt (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc TP Cần Thơ).

Đất có quy hoạch ở phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ - Ảnh 4.

Khu đất thuộc diện có quy hoạch là đất cơ sở sả xuất phi nông nghiệp nhìn từ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Thốt Nốt TẠI ĐÂY.

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở phường Thuận An TẠI ĐÂY.