Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất quận phường Vĩnh Phước có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Vĩnh Phước là một phường duyên hải nằm ở đông bắc TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, với phía đông tiếp giáp với Vịnh Nha Trang, phường Vĩnh Thọ; phía tây tiếp giáp với phường Vĩnh Hải, Núi Sạn, phường Ngọc Hiệp; phía nam tiếp giáp với phường Vạn Thắng, phường Vạn Thạnh, phường Xương Huân; phía bắc giáp với phường Vĩnh Hải.

Vĩnh Phước có diện tích tự nhiên 172,16 ha được chia thành 25 tổ dân phố. Địa hình phường Vĩnh Phước đa dạng, có đồi núi, đồng bằng, ven biển và hải đảo.

Phường có chung cư Vĩnh Phước, khách sạn Mường Thanh Luxury Viễn Triều Nha Trang hotel, công viên biển Hòn Chồng,...

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất phường Vĩnh Phước có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Vĩnh Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa:

 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Phường Vĩnh Phước trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Vĩnh Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Ký hiệu các loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất phường Vĩnh Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất phường Vĩnh Phước. TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.