Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2020 tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng là một trong năm tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, Việt Nam, đồng thời là tỉnh có diện tích lớn thứ 7 cả nước, tiếp giáp với vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Lâm Đồng thuộc Nam Tây Nguyên. Có diện tích vào khoảng 9.783,2 km².

Vị trí địa lý của tỉnh Lâm Đồng như sau: Phía đông bắc giáp với tỉnh Khánh Hòa, phía đông giáp với tỉnh Ninh Thuận, phía tây giáp Đắk Nông, phía tây nam giáp hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước, phía nam và đông nam giáp tỉnh Bình Thuận, phía bắc giáp tỉnh Đắk Lắk ở phía bắc

Tỉnh Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố trực thuộc tỉnh và 10 huyện với 142 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 111 xã, 18 phường và 13 thị trấn.

Về quy hoạch, ngày 28/06/2016 UBND Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 1155/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu phát triển: Xây dựng và phát triển vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành vùng kinh tế động lực trong vùng Tây Nguyên, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại. Xây dựng và phát triển vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành vùng kinh tế động lực trong vùng Tây Nguyên, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại.

Phát triển hệ thống đô thị - nông thôn theo hưởng tăng trưởng xanh, khả thi và phù hợp với xu thế hội nhập, sẵn sàng ứng phó với biến đổi.  

Phát triển các không gian đô thị, làng đô thị xanh, không gian du lịch, không gian sản xuất nông nghiệp hài hòa với không gian cảnh quan rừng đặc trung và không gian bảo tồn đa dạng sinh học của vùng cao nguyên. - Quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Tính chất: Là vùng kinh tế động lực của vùng Nam Tây Nguyên; vùng bảo tồn rừng cảnh quan, tài nguyên nước và đa dạng sinh học của vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và quốc gia; bảo vệ đầu nguồn hệ thống sông Đồng Nai, Sêrêpốc, sông Lũy, sông Cái Phan Rang. - Là vùng đặc thù về nông nghiệp chuyên canh; Trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế; Trung tâm công nghiệp chế biến nông lâm sản và khoáng sản; Trung tâm dịch vụ - du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch canh nông và du lịch văn hóa - di sản, danh lam thắng cảnh tầm quốc gia và quốc tế: Trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành tầm quốc gia.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1.

Tỉnh Lâm Đồng thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2.

Tỉnh Lâm Đồng thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2020.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

 Xem chi tiết quyết định số 1155/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng năm 2020 TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng TẠI ĐÂY.