Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất xã Cao Dương, huyện Thanh Oai được xác định theo bản đồ bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai của TP Hà Nội.

Xã Cao Dương là một xã thuộc huyện Thanh Oai. Xã có diện tích 4,62 km², dân số năm 1999 là 8.978 người, mật độ dân số đạt 1.943 người/km². Về địa giới hành chính xã Cao Dương phía Đông giáp xã Dân Hòa; phía Nam giáp xã Hồng Dương và Xuân Dương; phía Tây giáp huyện Chương Mỹ; phía Bắc giáp xã Phương Trung.

Xã Cao Dương đang trong quá trình đô thị hóa, hiện nay địa bàn của xã đất canh tác chiếm diện tích khá lớn. Dự kiến trong năm 2021 xã sẽ có nhiều dự án đang lập kế hoạch để triển khai, trong đó nổi bật là dự án Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu Rặng Sắn giai đoạn 3 thôn Cáo Xá, xã Cao Dương, huyện Thanh oai của TTPTQĐ với diện tích quy hoạch là 1,5 ha.

Cao Dương nằm trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai của TP Hà Nội. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai được phê duyệt năm 2020. Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Cao Dương được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất này.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch Hà Nội

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cao Dương căn cứ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Cao Dương trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cao Dương (Nguồn: Ứng dụng công khai thông tin đất đai Thành phố Hà Nội).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch (Nguồn: Ứng dụng công khai thông tin đất đai Thành phố Hà Nội).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cao Dương phần thuộc bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.