Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Quy hoạch sử dụng đất xã Đắc Lua được thể hiện trong bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Đồng Nai

Xã Đắk Lua có diện tích khoảng 420.31 km², giáp với nhiều khu vực khác ở tỉnh Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng, và tỉnh Bình Phước.

Vị trí cụ thể của xã Đắk Lua như sau: Phía đông giáp tỉnh Lâm Đồng; phía tây giáp xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và phía bắc giáp tỉnh Bình Phước; phía nam giáp xã Nam Cát Tiên, xã Núi Tượng, xã Tà Lài (huyện Tân Phú, Đồng Nai) và xã Thanh Sơn (huyện Định Quán, Đồng Nai).

Trên địa bàn xã có Vườn Quốc gia Cát Tiên và sông Đồng Nai chảy qua theo địa giới xã. Hiện chưa có dự án chung cư, trung tâm thương mại nào đã được triển khai tại xã.

Quy hoạch sử dụng đất xã Đắk Lua được thể hiện trong bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Đắk Lua thể hiện trên bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.

Xã Đắk Lua thể hiện trên bản đồ google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Đắk Lua thể hiện trên bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Đắk Lua trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Đắk Lua TẠI ĐÂY.