Tags

Quy hoạch huyện Tân Phú

Tìm theo ngày
Quy hoạch huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai mới nhất

Quy hoạch huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai mới nhất

Quy hoạch huyện Tân Phú sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất quy hoạch, tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch,...tại 17 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Bao gồm 1 thị trấn là: Quy hoạch thị trấn Tân Phú.

Và tại 17 xã là: Quy hoạch xã Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Phú An, Phú Bình, Phú Điền, Phú Lâm, Phú Lập, Phú Lộc, Phú Sơn, Phú Thanh, Phú Thịnh, Phú Trung, Phú Xuân, Tà Lài, Thanh Sơn, Trà Cổ.

Bên cạnh đó, quy hoạch huyện Tân Phú cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Hình ảnh huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai trên Google Vệ tinh.

- Các khu đất quy hoạch ở huyện dựa trên bản đồ sử dụng đất của tỉnh Đồng Nai.

- Các khu đất quy hoạch ở các xã và thị trấn theo bản đồ sử dụng đất. Đất quy hoạch được đề cập đến chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Ngoài ra, còn có các thông tin về bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ quy hoạch giao thông, đường sẽ mở theo quy hoạch, đất có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đấu giá đất, quy hoạch giao thông,...trên địa bàn huyện Tân Phú.