Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Bình, TP Long Khánh, Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 

Xã Phú Bình có diện tích khoảng 16,02 km², giáp với nhiều khu vực khác của tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận. Vị trí cụ thể của xã Phú Bình như sau: Phía bắc của xã Phú Bình giáp xã Phú Trung (huyện Tân Phú, Đồng Nai), phía tây giáp xã Phú Thanh và xã Phú Lâm (huyện Tân Phú, Đồng Nai), phía nam giáp xã Nam Chính (huyện Đức Linh, Bình Thuận) và thị trấn Đức Tài (huyện Đức Linh, Bình Thuận), phía đông giáp xã Đa Kai (huyện Đức Linh, Bình Thuận).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Đồng Nai mới nhất

1. Đường đi qua trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn xã Phú Bình. Có chiều dài vào khoảng 1,3 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần cơ sở cá Giống Từ). Điểm cuối nằm trên địa giới phía bắc của xã. Chi tiết nằm ở hai ảnh dưới đây.

 Đường đi qua trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi theo quy hoạch tại xã Phú Bình, huyện Tân Phú theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú

Đường đi qua trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi trên bản đồ Google vệ tinh

2. Đường đi qua trường THCS Phú Bình

Theo quy hoạch, đường đi qua trường THCS Phú Bình sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 1,3 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần dịch vụ cầm đồ Xì Tin). Điểm cuối nằm trên địa giới phía bắc của xã (cách đường 20 khoảng 230 m về phía đông).

 Đường đi qua trường THCS Phú Bình theo quy hoạch tại xã Phú Bình, huyện Tân Phú theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú

Đường đi qua trường THCS Phú Bình trên bản đồ Google vệ tinh

3. Đường đi qua trường THPT Thanh Bình

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn xã Phú Bình. Có chiều dài vào khoảng 370 m. Điểm đầu nằm trên đường 20 (gần cửa hàng TTNT Phương Nhi). Điểm cuối nằm gần hồ bơi 30/4, tại đây sẽ có một đường sẽ mở mới, sẽ được giới thiệu ở các phần sau.

Đường đi qua trường THPT Thanh Bình theo quy hoạch tại xã Phú Bình, huyện Tân Phú theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú

Đường đi qua trường THPT Thanh Bình trên bản đồ Google vệ tinh  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).   

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai TẠI ĐÂY