Đường sẽ mở theo quy hoạch tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Tân Phú, TP Long Khánh, Đồng Nai đáng chú ý nhất.

Tân Phú là một thị trấn thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Có diện tích khoảng 8,19 km2. Phía đông giáp huyện Định Quán; phía tây giáp xã Phú Xuân; phía nam giáp xã Trà Cổ; phía bắc giáp xã Phú Lộc

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Đồng Nai mới nhất

4. Đường song song với đường Hùng Vương

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn thị trấn Tân Phú. Có chiều dài vào khoảng 1,7 km. Điểm đầu nằm trên đường Khu công nghiệp (gần KCN Tân Phú). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã (gần nhà may Phương Thảo).

Đường song song với đường Hùng Vương theo quy hoạch tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú

 Đường song song với đường Hùng Vương trên bản đồ vệ tinh của Google 

5. Đường đi qua trạm xá TT Tân Phú

Theo quy hoạch, đường đi qua trạm xá thị trấn Tân Phú sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 3 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía đông của xã (gần giao hàng tiết kiệm kho Tân Phú). Điểm cuối nằm trên địa giới phía nam của xã. Chi tiết nằm ở hai ảnh dưới đây. 

Đường đi qua trạm xá TT Tân Phú theo quy hoạch tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú 

Đường đi qua trạm xá TT Tân Phú trên bản đồ vệ tinh của Google  

6. Đường đi qua nhà thờ giáo xứ Bích Lâm

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn thị trấn Tân Phú. Có chiều dài vào khoảng 1,2 km. Điểm đầu nằm trên dự án đường Lê Đại Hành, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở phần trước. Điểm cuối nằm trên đường đi qua trạm xá thị trấn Tân Phú, đường sẽ mở mới này đã được giới thiệu ở trên (gần điện máy Thiên Hòa). 

Đường đi qua nhà thờ giáo xứ Bích Lâm theo quy hoạch tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai TẠI ĐÂY