Tags

Bản đồ quy hoạch huyện Tân Phú

Tìm theo ngày
Bản đồ quy hoạch huyện Tân Phú mới nhất

Bản đồ quy hoạch huyện Tân Phú mới nhất

Thông tin bản đồ quy hoạch huyện Tân Phú sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch giao thông tại 1 thị trấn và 17 xã.

Cụ thể, bao gồm 1 thị trấn là: Bản đồ quy hoạch thị trấn Tân Phú.

Tại 17 xã là: Bản đồ quy hoạch xã Phú Lộc, Phú Lập, Phú Thịnh, Tà Lài, Núi Tượng, Nam Cát Tiên, Trà Cổ, Phú Điền, Phú Lâm, Thanh Sơn, Phú Xuân, Phú Thanh, Phú Bình, Phú Trung, Phú Sơn, Phú An, Đắc Lua.

Bản đồ quy hoạch huyện Tân Phú cũng sẽ được chia thành hai loại là: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch giao thông.

Trong đó, bản đồ quy hoạch giao thông sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

Còn bản đồ quy hoạch sử dụng đất sẽ giúp các địa phương, cơ quan, cá nhân có những thay đổi định hướng dùng quỹ đất phù hợp với nhu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực ở từng địa phương.

Ngoài ra, bản đồ quy hoạch huyện Tân Phú cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú có thể xác định theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Hình ảnh huyện Tân Phú trên bản đồ Google vệ tinh.

- Hình ảnh ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch.

- Hình ảnh ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.