Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Trung, huyện tân Phú, Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 Xã Phú Trung có diện tích khoảng 15,39 km², giáp với nhiều xã khác của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Vị trí cụ thể của xã Phú Trung như sau: Phía bắc của xã Phú Trung giáp xã Phú An (huyện Tân Phú, Đồng Nai), phía tây giáp xã Thanh Sơn (huyện Tân Phú, Đồng Nai), phía nam giáp xã Phú Bình (huyện Tân Phú, Đồng Nai), phía đông giáp xã Phú Sơn (huyện Tân Phú, Đồng Nai) và xã Đa Kai (huyện Đức Linh, Bình Thuận).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Đồng Nai mới nhất

1. Một phần dự án đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương - Đà Lạt

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn xã Phú Trung. Có chiều dài vào khoảng 3,1 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía nam của xã (cách đường 30 Tháng 4 khoảng 350 m về phía nam). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã (cách đường 20 khoảng 100 m về phía đông).

Một phần dự án đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương - Đà Lạt theo quy hoạch tại xã Phú Trung, huyện Tân Phú theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú

 Một phần dự án đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương - Đà Lạt trên bản đồ Google vệ tinh   

5. Đường song song với đường 20

Theo quy hoạch, đường song song với đường 20 sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 950 m. Điểm đầu nằm trên địa giới phía nam của xã. Điểm cuối nằm trên đường Phú Thạch - Phú Ngọc. Chi tiết nằm ở hai ảnh dưới đây.

Đường song song với đường 20 theo quy hoạch tại xã Phú Trung, huyện Tân Phú theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú 

 

Đường song song với đường 20 trên bản đồ Google vệ tinh 

6. Đường đi qua đất Thánh Giáo xứ Kim Lâm

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn xã Phú Trung. Có chiều dài vào khoảng 500 m. Điểm đầu nằm trên đường Phú Yên. Điểm cuối nằm trên một nhánh phụ của đường 20. Chi tiết nằm ở hai ảnh dưới đây.

Đường đi qua đất Thánh Giáo xứ Kim Lâm theo quy hoạch tại xã Phú Trung, huyện Tân Phú theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú  

Đường đi qua đất Thánh Giáo xứ Kim Lâm trên bản đồ Google vệ tinh  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).   

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai TẠI ĐÂY