Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Bình, huyện tân Phú, Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 

Xã Phú Bình có diện tích khoảng 16,02 km², giáp với nhiều khu vực khác của tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận. Vị trí cụ thể của xã Phú Bình như sau: Phía bắc của xã Phú Bình giáp xã Phú Trung (huyện Tân Phú, Đồng Nai), phía tây giáp xã Phú Thanh và xã Phú Lâm (huyện Tân Phú, Đồng Nai), phía nam giáp xã Nam Chính (huyện Đức Linh, Bình Thuận) và thị trấn Đức Tài (huyện Đức Linh, Bình Thuận), phía đông giáp xã Đa Kai (huyện Đức Linh, Bình Thuận).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Đồng Nai mới nhất

4. Đường đi qua nhà máy xay xát lúa gạo Thu Hà

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn xã Phú Bình. Có chiều dài vào khoảng 900 m. Điểm đầu nằm trên một nhánh phụ của đường 20 (gần cơ sở bắp nổ Hùng Nga). Điểm cuối nằm trên địa giới phía bắc của xã. CHi tiết nằm ở hai ảnh dưới đây.

Đường đi qua nhà máy xay xát lúa gạo Thu Hà theo quy hoạch tại xã Phú Bình, huyện Tân Phú theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú

Đường đi qua nhà máy xay xát lúa gạo Thu Hà trên bản đồ Google vệ tinh  

5. Đường đi qua hồ bơi 30/4

Theo quy hoạch, đường đi qua hồ bơi 30/4 sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 1,14 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã, đi qua hồ bới 30/4. ĐIểm cuối nằm trên địa giới phía bắc của xã (cách mặt đường 20 khoảng 400 m về phía tây).

 Đường đi qua hồ bơi 30/4 theo quy hoạch tại xã Phú Bình, huyện Tân Phú theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú

 

 

 Đường đi qua hồ bơi 30/4 trên bản đồ Google vệ tinh  

6. Đường nối đường 20 với đường đi qua hồ bơi 30/4

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn xã Phú Bình. Có chiều dài vào khoảng 500 m. Điểm đầu nằm trên đường 20 (gần đại lý bia nước ngọt Thành Phúc). Điểm cuối nằm trên đường đi qua hồ bơi 30/4, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở trên.

Đường nối đường 20 với đường đi qua hồ bơi 30/4 theo quy hoạch tại xã Phú Bình, huyện Tân Phú theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú

Đường nối đường 20 với đường đi qua hồ bơi 30/4 trên bản đồ Google vệ tinh

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).   

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai TẠI ĐÂY