Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Xuân, TP Long Khánh, Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 

 

Phú Xuân là một xã thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị trí cụ thể của xã Phú Xuân như sau: Phía bắc của xã Phú Xuân giáp xã Núi Tượng và xã Phú Thịnh, phía đông giáp xã Phú An và xã Thanh Sơn, phía nam giáp xã Phú Thanh và xã Phú Lâm, phía tây giáp xã Phú Lộc và thị trấn Tân Phú.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Đồng Nai mới nhất

1. Một phần dự án đường Lê Đại Hành

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn xã Phú Xuân. Có chiều dài vào khoảng 1,6 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần quán dê Gia Đình Tâm Thuận). Điểm cuối nằm trên đường Phú Xuân - Thanh Sơn (gần cửa hàng tạp hóa Thùy Dùng).

Một phần dự án đường Lê Đại Hành theo quy hoạch tại xã Phú Xuân, huyện Tân Phú theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú

Một phần dự án đường Lê Đại Hành trên bản đồ Google vệ tinh

2. Đường Phú Xuân - Núi Tượng nối dài

Theo quy hoạch, đường Phú Xuân - Núi Tượng nối dài sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 1,7 km. Điểm đầu nằm trên đường Phú Xuân - Núi Tượng (điểm giao đường Phú Xuân - Núi Tượng với đường Chợ Ngọc Lâm). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã. Chi tiết nằm ở hai ảnh dưới đây.

Đường Phú Xuân - Núi Tượng nối dài theo quy hoạch tại xã Phú Xuân, huyện Tân Phú theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú

Đường Phú Xuân - Núi Tượng nối dài trên bản đồ Google vệ tinh 

3. Đường đi qua nhà thờ giáo xứ Ngọc Lâm

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn xã Phú Xuân. Có chiều dài vào khoảng 900 m. Điểm đầu nằm trên đường Phú Xuân - Núi Tượng (gần quầy thuốc Quỳnh Anh). Điểm cuối nằm trên đường 20 (gần quầy thuốc Quốc Thái).

Đường đi qua nhà thờ giáo xứ Ngọc Lâm theo quy hoạch tại xã Phú Xuân, huyện Tân Phú theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú

 Đường đi qua nhà thờ giáo xứ Ngọc Lâm trên bản đồ Google vệ tinh  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).   

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai TẠI ĐÂY