Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Đồng Nai mới nhất

 Bình Hòa là một xã thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Xã có diện tích 6,77 km², dân số năm 1999 là 5.011 người, mật độ dân số đạt 740 người/km². Về địa giới hành chính xã Bình Hòa phía đông giáp xã Tân Bình; phía nam giáp phường Bửu Long của thành phố Biên Hòa; phía tây và bắc giáp sông Đồng Nai.

1. Đường nối đường tỉnh 768 với địa giới phía đông của xã

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn xã Bình Hòa. Có chiều dài vào khoảng 1,1 km. Điểm đầu nằm trên đường tỉnh 768 (gần điểm giao đường Mỹ với đường tỉnh 768). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã.

 Đường nối đường tỉnh 768 với địa giới phía đông của xã theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu

Đường nối đường tỉnh 768 với địa giới phía đông của xã trên bản đồ Google vệ tinh    

2. Đường nối một nhánh phụ của đường tỉnh 768 với đường Mỹ

Theo quy hoạch, đường nối một nhánh phụ của đường tỉnh 768 với đường Mỹ  sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 530 m. Điểm đầu nằm trên một nhánh đường phụ của đường tỉnh 768 (gần cửa hàng đồ gia dụng Phúc Gia Trang). Điểm cuối nằm trên đường Mỹ.

 Đường nối một nhánh phụ của đường tỉnh 768 với đường Mỹ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu 

Đường nối một nhánh phụ của đường tỉnh 768 với đường Mỹ  trên bản đồ Google vệ tinh     

3. Đường nối đường Bình Hòa - Cây Dương tới gần nhà hàng tiệc cưới Kim Chi

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn xã Bình Hòa. Có chiều dài vào khoảng 540 m. Điểm đầu nằm trên đường Bình Hòa - Cây Dương (gần công viên Bờ Kè). Điểm cuối nằm trên một nhánh phụ của đường tỉnh 768 (gần nhà hàng tiệc cưới Kim Chi). 

Đường nối đường Bình Hòa - Cây Dương tới gần nhà hàng tiệc cưới Kim Chi theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu  

Đường nối đường Bình Hòa - Cây Dương tới gần nhà hàng tiệc cưới Kim Chi trên bản đồ Google vệ tinh     

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).   

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai TẠI ĐÂY