Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú, Đồng Nai

Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú được thể hiện trong bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Đồng Nai

Huyện Tân Phú Là huyện miền núi nằm phía bắc tỉnh Đồng Nai, trung tâm huyện cách TP Biên Hòa 100 km, cách TP HCM 126 km. Phía đông và đông bắc huyện Tân Phú giáp tỉnh Lâm Đồng; phía đông nam giáp tỉnh Bình Thuận; phía tây bắc giáp tỉnh Bình Phước; phía tây nam giáp huyện Định Quán; phía tây giáp huyện Vĩnh Cửu.

Tổng diện tích của huyện Tân Phú là 773,74 km2. Huyện này gồm 18 đơn vị hành chính gồm một thị trấn Tân Phú và 17 xã: Phú Thịnh, Phú Bình, Phú Xuân, Phú Sơn, Phú Lộc, Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Phú Điền, Trà Cổ, Phú Trung, Phú Lâm, Tà Lài, Phú Thanh, Phú An, Phú Lập, Thanh Sơn, Núi Tượng.

Về quy hoạch, huyện Tân Phú được xác định theo bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt năm 2019. Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh năm 2020. Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú cũng được xác định theo các bản đồ nói trên.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú, Đồng Nai - Ảnh 1.

Huyện Tân Phú trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú, Đồng Nai - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú theo bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú, Đồng Nai - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Xem và tải về toàn văn quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. TẠI ĐÂY.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú trên bản đồ định hướng phát triển không gian vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. TẠI ĐÂY.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú phần thuộc quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025. TẠI ĐÂY.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú phần thuộc quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2025 - 2030. TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất thị trấn Tân Phú TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.