Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Thắng có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng Thắng là một xã thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Trên địa bàn xã Đồng Thắng có sông Hoàng Giang chạy dọc qua địa bàn phía tây và nam.

Về địa giới hành chính, phía đông của xã Đồng Thắng giáp huyện Đông Sơn; phía nam giáp TP Thanh Hóa và huyện Nông Cống; phía tây giáp xã Đồng Lợi (huyện Triệu Sơn); phía bắc giáp xã Đồng Tiến (huyện Triệu Sơn).

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Thắng có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Thắng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa:

Xã Đồng Thắng trên bản đồ Google vệ tinh. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Thắng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ký hiệu các loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Thắng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Thắng. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn. TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.