Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Hòa Hội là một xã thuộc huyện Xuyên Mộc, có diện tích khoảng 70,29 km2. Xã Hòa Hội nằm ở trung tâm huyện Xuyên Mộc.

Vị trí địa lý của xã Hòa Hội như sau: Phía đông giáp các xã Bưng Riềng, Bình Châu và Hòa Hiệp; phía tây giáp các xã Hòa Bình và Hòa Hưng; phía nam giáp các xã Xuyên Mộc và Bông Trang; phía bắc giáp xã Bàu Lâm và Hòa Hiệp.

Theo quy hoạch sử dụng đất từ năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Xuyên Mộc được UBND huyện Xuyên Mộc tuyên bố công khai để lấy ý kiến người dân. Chỉ tiêu sử dụng đất xã Hòa Hội đến năm 2030 là: Đất nông nghiệp chiếm 6.422,31 ha, chiếm 90,16%, trong đó, đất trồng cây lâu năm chiếm 3.996,46 ha, chiếm 56,12%; đất phi nông nghiệp là 701,00 ha, chiếm 9,84%.

Xã Hòa Hội là một xã của huyện Xuyên Mộc vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc. Quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Xuyên Mộc.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Xã Hòa Hội trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Huyện Xuyên Mộc.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc năm 2030 TẠI ĐÂY

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.