Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất xã Phú Hòa Đông được thể hiện trong bản đồ quy hoạch chung huyện Củ Chi, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch TP HCM

Xã Phú Hòa Đông là một xã thuộc huyện Củ Chi (TP HCM), có diện tích 21,82 km². Phú Hòa Đông là một xã nằm ở phía đông huyện Củ Chi.

Vị trí cụ thể của xã Phú Hòa Đông như sau: Phía đông giáp tỉnh Bình Dương qua ranh giới là sông Sài Gòn; phía tây giáp xã Phước Vĩnh An và xã Nhuận Đức; phía nam giáp xã Tân Thạnh Tây và xã Trung An; phía bắc giáp xã Phạm Văn Cội.

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, một trong những hướng phát triển không gian thành phố là hướng phụ phía phía tây - bắc.

Hướng này có hành lang phát triển là tuyến quốc lộ 22 (xa lộ Xuyên Á) với điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, phát triển các khu đô thị mới, hiện đại đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Như vậy, xã Phú Hòa Đông nằm trong hướng phát triển không gian phía phụ tây - bắc của TP HCM nói trên.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Phú Hòa Đông thể hiện trên bản đồ quy hoạch chung huyện Củ Chi và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 1.

Xã Phú Hòa Đông thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 2.

Xã Phú Hòa Đông trên bản đồ quy hoạch chung huyện Củ Chi đến năm 2020.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 3.

Kí hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch chung huyện Củ Chi đến năm 2020.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 4.

Quy hoạch sử dụng đất xã Phú Hòa Đông thể hiện trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 5.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Phú Hòa Đông trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Củ Chi TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Phú Hòa Đông trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY.

- Cập nhật thêm quy hoạch sử dụng đất xã Phú Hòa Đông TẠI ĐÂY.