Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất xã Việt Hùng, Đông Anh được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất Phân khu N7, GN(B), GN(ĐB) và GN(8) của TP Hà Nội.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch Hà Nội

Việt Hùng là một xã nằm ở phía đông, gần trung tâm huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Phía bắc giáp xã Liên Hà và Thụy Lâm; phía đông giáp xã Dục Tú; phía nam giáp xã Cổ Loa; phía tây giáp với xã Uy Nỗ và Thị Trấn.

Trên dịa bàn xã có ga Cổ Loa, Nhà máy xử lý rác Petech xã Việt Hùng - huyện Đông Anh. Gần địa giới xã có Di tích thành Cổ Loa, bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Xã Việt Hùng nằm trong quy hoạch Phân khu N7, GN(B), GN(ĐB) và GN(8) của TP Hà Nội. Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Việt Hùng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất của những phân khu này.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Việt Hùng căn cứ theo quy hoạch  Phân khu N7, GN(B), GN(ĐB) và GN(8):

 Xã Việt Hùng trên bản đồ Google vệ tinh.

  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Việt Hùng. (Nguồn: Vietpalm). 

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. (Nguồn: Vietpalm). 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Việt Hùng phần thuộc Phân khu N7: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Việt Hùng phần thuộc Phân khu GN(B): Xem và tải về TẠI ĐÂY

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Việt Hùng phần thuộc Phân khu GN(8): Xem và tải về TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.