Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất xã Vân Hà, Đông Anh được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch Hà Nội

Vân Hà là xã nằm ở phía đông huyện Đông Anh, phía bắc giáp xã Thụy Lâm, Đông Anh và xã Hương Mạc, Bắc Ninh; phía đông giáp xã Phù Khê và Châu Khê, Bắc Ninh; phía nam giáp xã Dục Tú, Đông Anh; phía tây giáp xã Liên Hà, Đông Anh. Xã cách trung tâm huyện Đông Anh 10 km.

Xung quanh địa bàn xã có khu công nghiệp Apec Đa Hội, khu đô thị Hương Mạc, khu đô thị Phù Khê,...

Quy hoạch sử dụng đất xã Vân Hà có thể được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Đông Anh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyêt vào cuối năm 2021.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vân Hà căn cứ theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đông Anh, TP Hà Nội:

Xã Vân Hà trên bản đồ Google vệ tinh.

   Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vân Hà theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đông Anh. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vân Hà theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đông Anh: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.