Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thuỵ Lâm, Đông Anh, Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất xã Thuỵ Lâm, Đông Anh được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất Phân khu N6, GN(C) của TP Hà Nội và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch Hà Nội

Xã Thụy Lâm ở phía đông bắc huyện Đông Anh, là vùng đất cổ ở ven sông Cà Lồ. Xã tiếp giáp với các xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn về phía bắc; các xã Hòa Tiến, Yên Phụ, Văn Môn, huyện Yên Phong về phía đông và đông nam; các xã Vân Hà, Liên Hà huyện Đông Anh về phía nam; xã Xuân Nộn huyện Đông Anh về phía tây. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 1124.4 ha.

Gần xã có Cụm công nghiệp Đông Thọ. Ga Đông Anh cách trung tâm xã khoảng 6 km.

Một phần xã Thuỵ Lâm nằm trong quy hoạch Phân khu N6 và GN(C) của TP Hà Nội. Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Thuỵ Lâm được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất của những phân khu này.

Ngoài ra, những khu vực còn lại của xã Thuỵ Lâm có thể được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Đông Anh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyêt vào cuối năm 2021.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thuỵ Lâm căn cứ theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đông Anh, TP Hà Nội:

 Xã Thuỵ Lâm trên bản đồ Google vệ tinh.

 

  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thuỵ Lâm theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đông Anh. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thuỵ Lâm phần thuộc Phân khu N6: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thuỵ Lâm phần thuộc Phân khu GN(C): Xem và tải về TẠI ĐÂY

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thuỵ Lâm theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đông Anh: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.