Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo 'lấp lỗ hổng' trong qui hoạch thành phố

Trong buổi làm việc với Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Bí thư Thành ủy chỉ đạo tập trung thiết kế đô thị tại trung tâm các quận Hải Châu, Thanh Khê cho thật tốt, công khai, minh bạch.

Ngày 11/9, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng - Trương Quang Nghĩa đã chủ trì buổi làm việc để Thường trực Thành ủy nghe Sở Xây dựng báo cáo về công tác qui hoạch và quản lí qui hoạch của thành phố.

Theo ông Nghĩa, trước đây, trên cơ sở qui hoạch chung đã được Thủ tướng phê duyệt, Đà Nẵng đã tiến hành lập qui hoạch phân khu và qui hoạch chi tiết. 

Tuy nhiên, trong điều kiện chưa có các qui định của pháp luật về qui hoạch, đồng thời nhằm đáp ứng các yêu cầu cấp thiết trong quá trình kiến thiết thành phố, một thời gian dài, việc qui hoạch và quản lí qui hoạch chưa được thực hiện một cách bài bản. Tồn tại lỗ hổng trong việc thiếu qui hoạch phân khu, qui định về thiết kế đô thị, từ đó phát sinh những hệ lụy về quản lí xây dựng, trật tự đô thị.

20190514_081852

Phát triển dự án nhà ở trục đường Nguyễn Sinh Sắc, quận Liên Chiểu. (Ảnh: Văn Luận).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng cần phải khẩn trương hoàn chỉnh qui hoạch phân khu 1/2000 và qui định về thiết kế đô thị cho từng khu vực để từ đó hình dung được diện mạo thành phố. Đây cũng chính là công cụ, phương tiện, cơ sở để thực hiện cải cách hành chính, phân cấp quản lí một cách hiệu quả nhất. 

Trước mắt, Sở Xây dựng phải tập trung thiết kế đô thị tại các khu vực ít biến động như trung tâm các quận Hải Châu, Thanh Khê cho thật tốt, công khai, minh bạch các nội dung qui hoạch và thiết kế đô thị cho nhân dân tham gia góp ý, tham khảo và giám sát.

Đà Nẵng đã kí với liên danh Công ty Sakae Corporate Advisory và Công ty tư vấn Surbana Jurong của Singapore để lập Qui hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2045 tại Tọa đàm mùa xuân ngày 1/3/2019. Trong thời gian tới, sẽ có báo cáo sơ bộ việc lập qui hoạch lên UBND TP.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, cần nghiêm túc lắng nghe các ý tưởng của nhà tư vấn để có được cái nhìn sâu sắc và lâu dài về định hướng phát triển của thành phố trong tương lai.

Đà Nẵng không chạy theo nhu cầu, phá vỡ qui hoạch khu đô thị được duyệt

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố. Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng - Trương Quang Nghĩa.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã hoàn thành 21/208 dự án (đạt 10,1%) với 1.544/9.746 hồ sơ cần giải toả trong năm 2019.

Cơ quan chức năng đã giải quyết bố trí tái định cư cho 601 hộ với tổng số lô đất tái định cư là 857 lô.

Hiện nay quỹ đất tái định cư thực tế Trung tâm Phát triển quĩ đất thành phố đang quản lí là 12.354 lô, nâng tổng cộng số lô đất còn lại chưa bố trí là 15.314 lô. Trong khi các quận huyện còn nợ 359 lô đất tái định cư đối với các hộ giải tỏa đã bàn giao mặt bằng.

Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng yêu cầu, việc xây dựng các khu đô thị tái định cư phải bảo đảm đúng qui hoạch đã được duyệt, có tầm nhìn chiến lược và phải đảm bảo hạ tầng chứ không thể chạy theo nhu cầu của người dân trong khu vực giải tỏa, rồi phá vỡ qui hoạch, liên tục điều chỉnh, bổ sung.

Các lô đất tái định cư chưa bố trí thì nay có thể xem xét điều chỉnh qui hoạch, ghép thửa, hợp thửa để có thể làm thành những thiết chế về nhà ở, văn hóa, thể thao.

Về phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, có thể thêm sự lựa chọn là qui ra tiền cho người dân nhận, thay vì bố trí đủ lô đất.

chọn