Bình Thuận cần khoảng 7.800 tỷ phát triển nhà ở năm 2023

Trong đó, nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội là 1.265 tỷ đồng.

Một góc TP Phan Thiết. (Ảnh: Thanh niên).

Vừa qua UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh năm 2023 dự kiến đạt khoảng 24,9 m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu 9,2 m2 sàn/người. 

Tổng diện tích sàn nhà ở cần đầu tư xây dựng năm 2023 khoảng 1,34 triệu m2 sàn. Trong đó diện tích sàn nhà ở thương mại là 164.000 m2; nhà ở tái định cư 37.040 m2; nhà ở xã hội 184.221 m2 và nhà ở dân tự xây 953.558 m2 sàn. Dự kiến diện tích đất ở phát triển nhà ở trong năm 2023 khoảng 212 ha.

Căn cứ suất vốn đầu tư nhà ở và diện tích tăng thêm của các loại nhà ở, dự báo nhu cầu vốn đầu tư nhà ở năm 2023 khoảng 7.774 tỷ đồng. Trong đó nhà ở thương mại chiếm 1.886 tỷ đồng; nhà ở tái định cư 174 tỷ đồng; nhà ở xã hội 1.265 tỷ đồng và nhà ở dân tự xây 4.482 tỷ đồng.

Dự kiến nguồn vốn bao gồm: Phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng…; Nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình; Vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, Ngân hàng chính sách xã hội...

chọn
ĐHĐCĐ Hưng Thịnh Incons: Lấn sang phát triển NOXH, dự kiến phát hành 89 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp
Nhằm thích ứng với tình hình hiện tại, Hưng Thịnh Incons sẽ chuyển sang phát triển các nhà ở vừa túi tiền. Công ty dự kiến huy động 891 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu, đồng thời sẽ không chia cổ tức cho năm 2022 nhằm giữ lại nguồn tiền phục vụ cho các dự định nói trên.