Bình Thuận phối hợp quản lý chặt thị trường bất động sản

Ngày 5/4, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận có công văn gửi các đơn vị liên quan việc tăng cường phối hợp quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được tỉnh Bình Thuận thông qua.

Đây là cơ sở quan trọng tạo hành lang pháp lý cho thị trường bất động sản trong thời gian tới phát triển ổn định, lành mạnh, không gây xáo động thị trường bất động sản, không gây tồn dư bất động sản trên địa bàn tỉnh. Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh đã tính toán nhu cầu nhà ở cho phù hợp với từng đối tượng, từng loại hình nhà ở phù hợp với đặc điểm tình hình phát triến của địa phương.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, qua theo dõi thị trường bất động sản, Sở Xây dựng nhận thấy hoạt động giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây có diễn biến phức tạp, nhất là sau thời kỳ hậu Covid-19. Một số dự án chưa được chấp thuận đầu tư, một số dự án đang trong giai đoạn lập thủ tục đầu tư, một số dự án du lịch nghỉ dưỡng...

Thế nhưng, chủ đầu tư và các đơn vị môi giới bất động sản đã thực hiện các hình thức quảng cáo, giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền của người mua khi bất động sản đưa vào kinh doanh chưa đủ điều kiện để giao dịch mua bán và chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Các hình thức này không được quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Giao dịch của các tổ chức và cá nhân đối với bất động sản chưa đủ điều kiện kinh doanh sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, có khả năng phát sinh tranh chấp, khiếu kiện làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh và môi trường đầu tư của tỉnh. Vì vậy cần phải nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện các giao dịch về bất động sản.

Nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức và cá nhân khi giao dịch, ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị Sở Thông tin Truyền thông kiểm soát chặt chẽ thông tin không đúng quy định pháp luật trên mạng internet, có giải pháp xử lý các thông tin đăng tải trên mạng xã hội về giao dịch bất động sản khi các dự án chưa đủ điều kiện để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ và không tham gia thực hiện giao địch đối với các dự án chưa đủ điều kiện mua bán, chuyển nhượng. Khi có nhu cầu thực hiện giao dịch bất động sản cần tham khảo đầy đủ các quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật dân sự và thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức việc thông tin, tuyên truyền vận động người dân không tham gia giao dịch mua bán, chuyển nhượng đối với các bất động sản chưa đủ điều kiện thông qua các hình thức sinh hoạt tổ dân phố, sinh hoạt tại cộng đồng dân cư... Đồng thời, giám sát chặt chẽ đối với các dự án bất động sản đang triển khai xây dựng trên địa bàn, báo cáo kịp thời về Sở Xây dựng khi phát hiện các dự án chưa đủ điều kiện nhưng đã triển khai xây dựng và rao bán, giao dịch.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố công khai các dự án bất động sản đủ điều kiện mua bán, chuyển nhượng trên website của Sở Xây dựng địa chỉ: https://sxd.binhthuan.gov.vn để người dân biết khi thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng.

chọn
Hình ảnh đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu đang xây dựng
Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu thuộc địa bàn các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa và Hải Nam.