Cách làm phân bón cho chậu hoa từ vỏ chuối, vỏ trứng và bã cà phê

Chậu hoa trong nhà của bạn đang bị héo? Hãy tận dụng các loại rác hữu cơ như vỏ chuối, vỏ trứng và bã cà phê để làm phân bón cho chậu hoa của bạn.

Diệu Hoa
Nguồn: 5- Minute Crafts

chọn
Hình ảnh đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu đang xây dựng
Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu thuộc địa bàn các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa và Hải Nam.